ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI NEDİR ?

Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınmaktadır. 2017 takvim yılı boyunca asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak asgari ücretin aylık brüt tutarı ile yıllık brüt tutarı şöyledir:

2017 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarı 1.777,50 TL
2017 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777,50x12=) 21.330,00 TL

Asgari geçim indirimi yönünden yapılacak hesaplamalarda bu tutar 12 ay boyunca kullanılacaktır.
265 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.

Örneğin, ücret matrahı ne olursa olsun 2017 takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.777,50 TL üzerinden sosyal güvenlik priminin ve işsizlik sigortası fonunun mahsubundan sonra kalan tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı 226,63 TL olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı 226,63 TL’yi aşamayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar