KALP HASTALIKLARINDA ENGEL ORANI HESAPLAMA


KALP HASTALIKLARI

A. Kapak hastalıkları


Klas l hastalar                                                                                                                           10

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre hafif düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar ve sistolik kalp yetmezliğine neden olan ventriküler fonksiyon bozukluğunun (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50) ve ventriküler dilatasyona ait bulguların olmaması.

Klas 2 hastalar                                                                                                                           30

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre orta düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile (EKG, ekokardiyografi vb.) ortaya konmuş dilatasyon/hipertrofi varlığna rağmen sistolik fonksiyonların normal olması (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50).

Klas 3 hastalar                                                                                                                              50

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 3 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında azalma (mitral yetersizliği hastalarında EF %30-%60, aort yetersizliğinde %30-%55, diğer durumlarda %30-%50).

Klas 4 hastalar                                                                                                                     100

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<%30).

B. Koroner arter hastalığı


Klas l hastalar                                                                                                                            10

Anjinası olsun veya olmasın fizik muayene bulguları ve laboratuar testleriyle tanısı desteklenen hastalarda koroner anjiografi ile bir koroner arterde % 50’den daha az darlık saptanması.

Klas 2 hastalar                                                                                                                           30

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar veya ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve ayrıca konjestif kalp yetmezliğinin bulgu ve semptomlarının yokluğu (EF >%50).

Klas 3 hastalar                                                                                                                           50
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi v.b) devam eden iskeminin saptanması veya bir koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olmasına rağmen (EF %30-%50) hastada NYHA Sınıf 2 semptomların varlığı.


Klas 4 hastalar                                                                                                                        100

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomların varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF<%30)
NOT) Kalp transplantasyonu olan kişilerin Özür Oranı % 70 olup, transplante kalbin fonksiyonları ayrıca değerlendirilip oradan gelen özür oranları Balthazard formülü kullanılarak birleştirilecek ve hastanın Özür Oranı belirlenecektir.


KALP YETMEZLİĞİ

EVRE I:                                                                                                                                                           
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile hafif kalp yetmezliği tanısı konulan ve NYHA sınıf–I hastalar     10
EVRE II:                                                                                                                                                                     
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %50-60 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –II hastalar  30
EVRE III:                                                                                                                                     
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30-50 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –III hastalar  50
EVRE VI:                                                                                                                                    
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf –III-IV  hastalar    100

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI ( DKH )


Klas 1 :                                                                                                                          

A-Grubu                                                                                                                                          5
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, asemptomatik veya orta derecede aktivite ile semptomu olmayan NHYA evre 1 hastalar; Bakteriyel endokardit profilaksisi alan, başka ilaca gereksinimi olmayan, konjestif kalp yetersizliği bulguları ve ağrısı olmayanlar ve Kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olmayan, hafif kapak yetersizliği veya darlığı olan, hafif sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs < 1.5) hastalar.

B-  Grubu                                                                                                                                       10
Düzeltici ameliyat yapıldıktan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.                         

Klas 2 :

A-Grubu                                                                                                                                          25
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan,  günlük basit aktivite ile asemptomatik olan ancak orta düzeyde aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 2 hastalar veya semptomları önlemek için diyet veya ilaç tedavisi gerektiren, konjestif kalp yetersizliği semptomları olan veya senkop, göğüs ağrısı, emboli veya siyanozu bulunan hastalar veya kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, orta derecede kapak yetersizliği veya darlığı olan, orta düzeyde sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1), sağ-sol şantı olmayanlar veya pulmoner vasküler rezistansı artan hastalar ( pulmoner vasküler rezistans;  sistemik vasküler rezistansın yarısından küçük olanlar).

B- Grubu                                                                                                                                       30
Ameliyattan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.

Klas 3 :

A-Grubu                                                                                                                                          45
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan,  günlük basit aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 3 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları tamamen kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar, önemli sol-sağ şantı bulunan (Qp/Qs 1.>2:1), ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.
B- Grubu                                                                                                                                       50
Ameliyattan sonra tedaviye rağmen, konjestif kalp yetersizliği semptomları devam eden hastalar

Klas 4 :

A- Grubu                                                                                                                                         75
DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.

B- Grubu                                                                                                                                         80
Operasyon yapılmış fakat fonksiyonel klas 3 semptomları devam eden veya konjestif kalp yetersizliği veya siyanozu devam edenler veya kardiyomegali, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar veya önemli sol-sağ şantı saptanan, sağ-sol şantı bulunan veya pulmoner vasküler rezistansı yüksek olan hastalar.

Yorum Gönder

9 Yorumlar

 1. Merhaba bende yüzde 1 kapak açıklığı var kalbim atarken çok sert atıyor ve çok yorgunluk oluyor çalışamıyorum yüzde kaç alırım acaba

  YanıtlaSil
 2. KARDIYOLOJI
  EKG SİNÜS + D3 AVF R KAYBI , V1-V3 Q MEVCUT EF 30 1 DERECE MYSEPTUM, APİKOSEPTUM , APEKS ,
  ANTEREAPİKAL İLERİHİPOKİNETİK 2021 LAD STENT VE RCA STENT 11/08/2022 ANJIO LAD % 40 VE STENT
  ACIK CX OM % 40/50 DARLIK RCA PLAKLIPULMONER HİPERTANSİYON KLAS 1;10 HT KLAS 1;10 KALP
  YETÖMEZLİĞİKLAS 4;100 KAH KLAS 3;50 bunlar kaç oran alır

  YanıtlaSil
 3. *Sol ventrikül geniş global hipokinetik
  *Ef%20
  *Hafif aort ve mitral yetmezlik.
  *Esansiyel primer hipertansiyon teşhisleriyle rapor %100 oluyor demi hocam

  YanıtlaSil
 4. klas3 kalp yetmezliği %50 kalp kapak hastalığı klas2 %30 buna göre hocam oran ne olur lütfen cvp verin

  YanıtlaSil
 5. Haydar3659
  Hocam Bende
  -Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)
  -Esansiyel (primer) hipertansiyon
  -Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezliği,Periferik vasküler hastalık,
  -Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78)
  -BY PASS OLDUM BEŞ DAMARIM DEĞİŞTİ Aortokoroner bypass grefti)KAG: LMCA OSTEAL %90
  LAD PROKSİMAL %70 DİAGONAL ARTER OSTEALİ %80
  CX NONDOMINANT PLAKLI
  RCA MID %100 , RCA DİSTALİ KENDİ İÇİNDEN VE SOLDAN CILIZ DOLUYOR
  KARAR: ACİL CABG)
  -KALP YETMEZLİĞİ VAR AMALİYATTAN ÖNCE EF 28 AMALİYATTAN SONRA EF 35
  BU DURUMDA ENGELLİ RAPORUM NE ORANDA ÇIKAR, ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  KALP YETMEZLİĞİNE EK NEFES DARLIĞI MEVCUT

  YanıtlaSil
 6. EKG Sreko Ef %60 Hafif Mitral kapak kalsifik görünümde 2005 Secundum Atriyal Septal Defect Operasyonu + persistan Superıor Vena cavakag + klas 2 b Doğumsal Kalp Hastalığı Engel oranı yüzde kaç olmalıdır Şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 7. Mega Kolon 2014 Tarihinde Sigmoidektomi uygulandı barsak düzeninde düzensizlik 7 kilo kaybı Var Kronik Gastrit Haseki eğitim ve araştırma hastanesi 2008 epikriz kolostomi subtotal T4 S2 Engel oranı yüzde kaç olmalıdır teşekkürler

  YanıtlaSil
 8. Merhaba bende mitral kapak yetersizliği var ve daha önce bana ritim bozukluğu da var denildi daha önce aylık iğneler de kullaniyordum hala da öyle bu şekilde yüzde kaç engelli raporu alabilirim

  YanıtlaSil