KALP HASTALIKLARINDA ENGEL ORANI HESAPLAMA


KALP HASTALIKLARI

A. Kapak hastalıkları


Klas l hastalar                                                                                                                           10

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre hafif düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar ve sistolik kalp yetmezliğine neden olan ventriküler fonksiyon bozukluğunun (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50) ve ventriküler dilatasyona ait bulguların olmaması.

Klas 2 hastalar                                                                                                                           30

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre orta düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile (EKG, ekokardiyografi vb.) ortaya konmuş dilatasyon/hipertrofi varlığna rağmen sistolik fonksiyonların normal olması (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50).

Klas 3 hastalar                                                                                                                              50

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 3 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında azalma (mitral yetersizliği hastalarında EF %30-%60, aort yetersizliğinde %30-%55, diğer durumlarda %30-%50).

Klas 4 hastalar                                                                                                                     100

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<%30).

B. Koroner arter hastalığı


Klas l hastalar                                                                                                                            10

Anjinası olsun veya olmasın fizik muayene bulguları ve laboratuar testleriyle tanısı desteklenen hastalarda koroner anjiografi ile bir koroner arterde % 50’den daha az darlık saptanması.

Klas 2 hastalar                                                                                                                           30

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar veya ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve ayrıca konjestif kalp yetmezliğinin bulgu ve semptomlarının yokluğu (EF >%50).

Klas 3 hastalar                                                                                                                           50
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi v.b) devam eden iskeminin saptanması veya bir koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olmasına rağmen (EF %30-%50) hastada NYHA Sınıf 2 semptomların varlığı.


Klas 4 hastalar                                                                                                                        100

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomların varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF<%30)
NOT) Kalp transplantasyonu olan kişilerin Özür Oranı % 70 olup, transplante kalbin fonksiyonları ayrıca değerlendirilip oradan gelen özür oranları Balthazard formülü kullanılarak birleştirilecek ve hastanın Özür Oranı belirlenecektir.


KALP YETMEZLİĞİ

EVRE I:                                                                                                                                                           
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile hafif kalp yetmezliği tanısı konulan ve NYHA sınıf–I hastalar     10
EVRE II:                                                                                                                                                                     
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %50-60 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –II hastalar  30
EVRE III:                                                                                                                                     
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30-50 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –III hastalar  50
EVRE VI:                                                                                                                                    
Fizik muayene ve ekokardiyografi ile  kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf –III-IV  hastalar    100

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI ( DKH )


Klas 1 :                                                                                                                          

A-Grubu                                                                                                                                          5
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, asemptomatik veya orta derecede aktivite ile semptomu olmayan NHYA evre 1 hastalar; Bakteriyel endokardit profilaksisi alan, başka ilaca gereksinimi olmayan, konjestif kalp yetersizliği bulguları ve ağrısı olmayanlar ve Kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olmayan, hafif kapak yetersizliği veya darlığı olan, hafif sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs < 1.5) hastalar.

B-  Grubu                                                                                                                                       10
Düzeltici ameliyat yapıldıktan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.                         

Klas 2 :

A-Grubu                                                                                                                                          25
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan,  günlük basit aktivite ile asemptomatik olan ancak orta düzeyde aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 2 hastalar veya semptomları önlemek için diyet veya ilaç tedavisi gerektiren, konjestif kalp yetersizliği semptomları olan veya senkop, göğüs ağrısı, emboli veya siyanozu bulunan hastalar veya kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, orta derecede kapak yetersizliği veya darlığı olan, orta düzeyde sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1), sağ-sol şantı olmayanlar veya pulmoner vasküler rezistansı artan hastalar ( pulmoner vasküler rezistans;  sistemik vasküler rezistansın yarısından küçük olanlar).

B- Grubu                                                                                                                                       30
Ameliyattan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.

Klas 3 :

A-Grubu                                                                                                                                          45
Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan,  günlük basit aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 3 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları tamamen kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar, önemli sol-sağ şantı bulunan (Qp/Qs 1.>2:1), ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.
B- Grubu                                                                                                                                       50
Ameliyattan sonra tedaviye rağmen, konjestif kalp yetersizliği semptomları devam eden hastalar

Klas 4 :

A- Grubu                                                                                                                                         75
DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.

B- Grubu                                                                                                                                         80
Operasyon yapılmış fakat fonksiyonel klas 3 semptomları devam eden veya konjestif kalp yetersizliği veya siyanozu devam edenler veya kardiyomegali, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar veya önemli sol-sağ şantı saptanan, sağ-sol şantı bulunan veya pulmoner vasküler rezistansı yüksek olan hastalar.

Yorum Gönder

84 Yorumlar

 1. Merhaba bende yüzde 1 kapak açıklığı var kalbim atarken çok sert atıyor ve çok yorgunluk oluyor çalışamıyorum yüzde kaç alırım acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, % 40 engel oranınızın olabileceğini değerlendiriyoruz fakat en doğru sonuç için sağlık kuruluna müracaat etmeniz gerekir.

   Sil
 2. KARDIYOLOJI
  EKG SİNÜS + D3 AVF R KAYBI , V1-V3 Q MEVCUT EF 30 1 DERECE MYSEPTUM, APİKOSEPTUM , APEKS ,
  ANTEREAPİKAL İLERİHİPOKİNETİK 2021 LAD STENT VE RCA STENT 11/08/2022 ANJIO LAD % 40 VE STENT
  ACIK CX OM % 40/50 DARLIK RCA PLAKLIPULMONER HİPERTANSİYON KLAS 1;10 HT KLAS 1;10 KALP
  YETÖMEZLİĞİKLAS 4;100 KAH KLAS 3;50 bunlar kaç oran alır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 45 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 3. *Sol ventrikül geniş global hipokinetik
  *Ef%20
  *Hafif aort ve mitral yetmezlik.
  *Esansiyel primer hipertansiyon teşhisleriyle rapor %100 oluyor demi hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 40 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 4. klas3 kalp yetmezliği %50 kalp kapak hastalığı klas2 %30 buna göre hocam oran ne olur lütfen cvp verin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 40 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 5. Haydar3659
  Hocam Bende
  -Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)
  -Esansiyel (primer) hipertansiyon
  -Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezliği,Periferik vasküler hastalık,
  -Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78)
  -BY PASS OLDUM BEŞ DAMARIM DEĞİŞTİ Aortokoroner bypass grefti)KAG: LMCA OSTEAL %90
  LAD PROKSİMAL %70 DİAGONAL ARTER OSTEALİ %80
  CX NONDOMINANT PLAKLI
  RCA MID %100 , RCA DİSTALİ KENDİ İÇİNDEN VE SOLDAN CILIZ DOLUYOR
  KARAR: ACİL CABG)
  -KALP YETMEZLİĞİ VAR AMALİYATTAN ÖNCE EF 28 AMALİYATTAN SONRA EF 35
  BU DURUMDA ENGELLİ RAPORUM NE ORANDA ÇIKAR, ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  KALP YETMEZLİĞİNE EK NEFES DARLIĞI MEVCUT

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 50 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 6. EKG Sreko Ef %60 Hafif Mitral kapak kalsifik görünümde 2005 Secundum Atriyal Septal Defect Operasyonu + persistan Superıor Vena cavakag + klas 2 b Doğumsal Kalp Hastalığı Engel oranı yüzde kaç olmalıdır Şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 40 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 7. Mega Kolon 2014 Tarihinde Sigmoidektomi uygulandı barsak düzeninde düzensizlik 7 kilo kaybı Var Kronik Gastrit Haseki eğitim ve araştırma hastanesi 2008 epikriz kolostomi subtotal T4 S2 Engel oranı yüzde kaç olmalıdır teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 40 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Mevcut tahlillerinize ilişkin belgelerde yanınızda olsun. rapor için yapılan muayenede bunları da belirtisiniz.Geçmiş olsun.

   Sil
 8. Merhaba bende mitral kapak yetersizliği var ve daha önce bana ritim bozukluğu da var denildi daha önce aylık iğneler de kullaniyordum hala da öyle bu şekilde yüzde kaç engelli raporu alabilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çalışma güçünüzün % 40 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü hastalığınızın evresi geçimişi vb etmenler de rapor oranını etkilemektedir.

   Sil
 9. Merhaba bana aterosklerotik kalp hastalığı tanısı konuldu ve balon yapıldı rapor orani nedir didaral ve coraspin verildi Bir yıl kullanacağım rapor yüzdesi kaçtır teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 10. Merhaba hocam. Sol kapakta 2. Derece mitral kapak yetmezliği var. Aylık deposilin 1.2 vuruluyorum. Çarpınti için dideral kullanıyorum
  Rapor orani kaç olabilir ?

  YanıtlaSil
 11. Hocam merhaba 2 bacağımdan varis ameliyatı oldum engelli raporu alabilir miyim ?

  YanıtlaSil
 12. İyi günler Hocam. KARDİYOLOJİ 1: EKG SR V1-V4 T NEG EKO EFN MY MİN AY MİN SAĞ BOŞLUKLARDA PACE LEADİ+KAG MİNİMAL KORONER ARTE HASTALIĞI HSS NEDENİ İLE DDDR PACE İMPLANTE EDİLMİŞ.KLAS 2 A ARİTMİ: %20 KLAS 1 HT%10 KLAS 1 KAH%10 ENGEL ORANI %: 20
  KARDİYOLOJİ 2: EKG SR V1-V4 T NEG EKO EFN MY MİN AY MİN SAĞ BOŞLUKLARDA PACE LEADİ+KAG MİNİMAL KORONER ARTE HASTALIĞI HSS NEDENİ İLE DDDR PACE İMPLANTE EDİLMİŞ.KLAS 2 A ARİTMİ: %20 KLAS 1 HT%10 KLAS 1 KAH%10 ENGEL ORANI %:10
  KARDİYOLOJİ 3: EKG SR V1-V4 T NEG EKO EFN MY MİN AY MİN SAĞ BOŞLUKLARDA PACE
  LEADİ+KAG MİNİMAL KORONER ARTE HASTALIĞI HSS NEDENİ İLE DDDR PACE
  İMPLANTE EDİLMİŞ.KLAS 2 A ARİTMİ: %20 KLAS 1 HT%10 KLAS 1 KAH%10 ENGEL ORANI % : 10
  ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI : HER İKİ DİZ TDP AMELYATLISI İYİ SONUÇ ENGEL ORANI %: 34
  TOPLAMDAKİ VERDİĞİ ENGEL ORANI YÜZDESİ RAKAMLARI TUTMAMAKLA BİRLİKTE TOPLAMDA %62 BAĞIMSIZ OLARAK RAPOR VERMİŞLER. SİZCE DOĞRUMU HOCAM VERİLEN ORANLAR İTİRAZ EDELİM Mİ ACABA? TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 13. Merhaba bende hafif derece kalp yetmezliği var ve tekrarlayan miyokardit geçirdim ve doğuştan kalbimin bi kısmı gelişmemiş nonconpaction dedi engelli oranı kaç alırım acaba

  YanıtlaSil
 14. Hocam kronik AF kaç puan alır

  YanıtlaSil
 15. Merhabalar hocam 2 ay önce minimal mitral kapak ameliyatı oldum metal kapak takıldı rapor almak istiyorum oran nasıl olur acaba

  YanıtlaSil
 16. 10 yaşındaki kardeşim 1 kalp kapakçığı eksik spor, heyecan, korku,ufakta olsa ağırlık taşıması yasak kalbi çok hızlı atıyor bu durumda bize % kaç verirler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, kalp çalışma güçünü en çok etkileyen organların başında geliyor haliyle % 50 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Çünkü kardeşinizin hastalığına ilişkin yapılacak muayene ve tetkikler ile rapor oranı tespiti yapılacaktır.

   Sil
 17. Merhaba yapılan holter testinde kalp atış hızının dakikada 160 a kadar yükseldiği tespit edildiğinden ilaca başlandı bunun için engel oranı verilir mi verilirse yüzde kaç verilir

  YanıtlaSil
 18. %30 Müsküler bridge var. Ritim bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü var. Ben rapor alabilirmiyim acaba

  YanıtlaSil
 19. Selam aort damarında batladı kalbime yapay damar takıldı engel oranı kač alırım

  YanıtlaSil
 20. Oğlum 8 yaşında 8 yıl önce doğdukdan 5 saat sonra büyük arter transpozisyon açık kalp ameliyatı oldu gecen senede kasıkdan anjo step balon uygulamasj yaptılar yüzde kaç engel rapor vardır

  YanıtlaSil
 21. Hocam oğlum 3 yasında kalbinde pda sı vardı kapatıldı kalp kapakcıgı onarıldı ve hafif aort stenozu var acıkcası oğlum acık kalp ameliyatı oldu buna rağmen saglık kurulu için rapor çıkarmaya gittik kardiyolojı bundan 1 puan dahı alamazsın dedi bu sacmalık değilmi çıkaramazmıyım rapor aydınlatır mısınız benide saygılarımls

  YanıtlaSil
 22. hocam 3 ana damar değişti tansiyon ve kolestrol hastası aynı zamanda ef değeri yüzde 50 çıkıyor engelilik oranı nedir teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 23. Hocam kalp kapakciginin biri değişti ameliyat oldu şuan kalp kapakciginin diğeri de kaçırıyor nefes darlığı da olustu

  YanıtlaSil
 24. Merhaba babam 2 kez kalp amaliyatı oldu kalp kapakcıgı degisti pil takılı ayrıca seker hastası duyma ve görme kayıbıda orta düzeyde var tahmini rapor aranı kaç olur

  YanıtlaSil
 25. Merhaba hocam 3 ana damar değişti bypas oldum ve tıp 2 şeker hastayım ve orta ağır KOAH var ve bel fıtığı ve sağ kalça eklemde çürüme var ameliyat olmam gerekiyor bu durumda engel oranım kaç olur selamlar

  YanıtlaSil
 26. Merhaba hocam babam 3 kalp kapağı değişti üzerinden 20 yıl gecti biri arızalanmış sızdırıyor kalp krizi gecirdi 2 defa tekrar degismesi lazım ama tek böbrek %52 sağlam mıs bobrekte ameliyat riskli dediler kaç rapor alırım tahmininiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, babanızın çalışma güçünüzün % 90 ve üzerinde bir kayıp söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz ancak en doğru sonuç için sağlık kurullarına müracaat etmeniz gerekir.Ayrıca, tek başına böbrek rahatsızlığı olan hastalarda bile yüksek derece çalışma güçü kaybı örnekleri mevcut.Geçmiş olsun babanızın sağlığına kavuşması dileğiyle.

   Sil
 27. Kalp kapakçığında doğuştan 5mm delik olduğu bu deliğin kalbin sağ tarafını buyuttugu teşhisi ile ameliyat kararı alındı. Rapor hakedisi olurmu acaba

  YanıtlaSil
 28. Ben 2adet kalp kapağım değişti aort ve nötral mekanik kapak takıldı truksıbüt kapakta tamir oldu yüzde kaç rapor engelli alabilirim

  YanıtlaSil
 29. ÖTV muafıyetli araç alabılırmıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, rahatsızlığınız nedir ? bu hususta bilgi verebilirseniz fikir vermesi acısından engel oranınıza ilişkin bir yorum yapabiliriz.

   Sil
 30. Merhabalar ;
  Aort damar genislemem 4,6
  Kalp yetmezliğım
  Ve Hiper tansiyon teşhisi konuldu. Yüzde kac bir rapor alabilirim .

  YanıtlaSil
 31. Merhaba hocam.Birkaç gün önce beyincikte pıhtıya bağlı inme geçirdim.%45 psikiyatrik engelliyim.TEE yapıldı.Kalpte Patent Foramen Ovale(pfo) bulundu.Engel oranım ne olur hocam.

  YanıtlaSil
 32. Sayın yetkili, doğuştan aort kapak hastayım kireçlenme var dendi 94 yılında 22 yaşında aort kapak değişti açık ameliyat oldum.. suan 51 yaşındayim. Aort kapak tekrar değişmesi gerek ayrıca aort anevrizması 52 cm aort damarı değişecek ve 2 damar da bypass yapılacak denildi. Bu ameliyatı 3 ay önce oldum ve şükür kurtuldum..Bu durumda engelli raporu alabilir miyim. Ankara Hacettepe de ameliyat oldum.Tskler saygılar Hakan

  YanıtlaSil
 33. Doğuştan kalp deliği, damar tıkanıklığı. Bebekken 4 kere kalp damar değiştirme ameliyatı oldum. En son 2023 Kasım ayında pulmoner arter ameliyatı oldum. Yüzde kaç engelli raporu alabilirm?

  YanıtlaSil
 34. rastelli ameliyatı olan hastanın engel oranı nedir hocam

  YanıtlaSil
 35. hocam %90 üzeri 3 tıkanıklık için 3 stend takıldım burada alabileceğim bir engelli raporu söz konusu olur mu?

  YanıtlaSil
 36. Mehmet Bey merhaba!
  Doğuştan aort darlığı sebebi ve teşhisi ile iki defa AVR operasyonu geçirdim.
  Rahatsızlığım günlük aktivitelerinin pek çoğuna tedir etmezken uzun süreli ve ağır fiziksel faaliyetlerde bulunduğunda rahatsızlık çekiyorum.
  Tahmini olarak hangi yüzde ile engelli olarak degerlendirilirim, fikrinizi almak isterim.
  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 37. Merhabalar benim triküspit ve mitral kapaklarda yetmezlik var aşırı halsizlik ve çarpıntı yapıyor çabuk yoruluyorum

  YanıtlaSil
 38. Merhabalar hasta sinus sendromu kalp pili takılı kaç engellilik oranı alır aceba

  YanıtlaSil
 39. Merhabalar Eşimde aort damar genişlemesi var( beyinden Kalbe giden ana damar ) Ameliyat olması için 50seviyesini bekliyoruz seviye 48 ayrıca kalp kapakçığı 3 olması gerekirken 2 tane kalp kapakçığı var eşim ev işleri dahi yapamıyor aşırı derecede çarpıntı var Belock kullanıyor 6 ayda bir kontrolü var ayrıca boyun fıtığı . boyunda düzleşme var bu durumda rapor almak istiyoruz rapor % kaç olur

  YanıtlaSil
 40. Merhabalar, Asedan Aort Çapı :41 mm için bir engellilik oranı var mı?

  YanıtlaSil
 41. Merhabalar babamda kalp pili var kalbi %35 ile calısmakta kac puan alır vergiden muaflık icin

  YanıtlaSil
 42. Merhabalar bana doktor kalp yetmezliği olduğunu %30-35 diye söyledi ayrica yüksek tansiyon ve rıhtım bozukluğu da var bu durumda engelli raporu alabiliyormuyum

  YanıtlaSil
 43. Merhabalar babam74 yaşında anjio:LMCA distali%30,LAD PROX%60, D1 sonrası%80,CX OM1sonrası%70,RCA orta diffüz%50 darlık
  LV45-23mm EF%80; IVSve PW15mm AO33 LA41mm
  Prostat Ca ameliyat oldu sonra tekrar nüks etti RT tedavi aldı
  Böbrek biri kist vardı patoloji kötü çıkınca alındı şeker ve tansiyon hastası kalp için by pass önerildi geçmiş öyküsü olduğu için dr. en son seçenek dedi bu durumda bir hasta için rapor oranı (ÖTViçin)ne çıkar

  YanıtlaSil
 44. Hocam tarafıma perimembranöz vsd ve vazovagal senkop tanısı konuldu. Engel oranı nedir ?

  YanıtlaSil
 45. Benim kalbimin aort kapağı değişti mekanik yapay kapak takıldı. Ayrıca aort damarındaki genişleme vardı ve daraltıldı ayrıca yine kalbi besleyen koroner aort atardamarım patlama noktasına geldiği için bacaktan alınan damar ile değiştirildi. Bu yapılan 3 işlemlerin sonucunda yüzde kaç engelli raporualabilirim? (Malulen emeklilik talebim reddedildi)

  EPİKRİZ RAPORUM

  AVR + ASENDAN AORT OPERASYON ÖNCESİ KAG ÖNERİLİR.
  EKO:
  ASENDAN AORT :50 MM
  AORT DARLIĞI ORT. 50/27
  AV: 3.5
  3 -AY
  1 -MY
  1 -TY
  LVH E/A = 1
  LVDÇ : 5.9
  AORT KAPAK ANÜLÜS: 3.5
  EF %60

  YanıtlaSil
 46. DM (+) HT (+) KAH ( KAG 2022 LAD MUSCULER BRİDGE %40 ) EKO EF %60 LVH xxx DEVLET
  HASTANESİ)
  CLAS 2 HT 20 CLAS KAH 10  YanıtlaSil
 47. Nerbaha ben 5 sene önce kalp k. Delik vardı ameliyat oldum ama rapor almadım ozaman suanda ala bılır mıyım nekadar rapor alabılirim

  YanıtlaSil
 48. Merhaba hocam benim yüzde 40 kalp damarında tikanma soz konusu Kan sulandırıcı ile kolestrol ilaci verildi 2 yıl rapor düzenlendi sürekli kontrol altında tutmak gerekiyormuş benim engelli oranı kaçtır acab teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 49. Merhaba ben aort kapak ameliyatı oldum metal kapak var ve kalp pili kullanıyorum şu andada aort damarimda genisleme var 5 ne kadar oran alabilirim

  YanıtlaSil
 50. Kalp ritim bozukluğuna engelli raporu verilir mi ? Verilirse kaç puan verilir ?

  YanıtlaSil
 51. MADDE 42 B 6 MİTRAL KAPAK FİB ROTİK AVML YE DOMİNG YAPIYOR 1-2 MY 1-2 AY EF%60 yüzde kaç engel teşkil eder askerlikten elverişli değil aldım ama sağlık kuruluşundan yüzde 10 engel oranı verdi itiraz etmelimiyim sizce

  YanıtlaSil
 52. Merhabalar mekanik mitral kapak değişti, triküspit tamir edildi, kalp yakma ve ritim ameliyatları oldum. ÖTV indirimi için rapor yüzdem kaç olur acaba? Cevap verirsiniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 53. Merhaba aort ve mitral kapak amaliyatı geçirdim 3 kez şuan tekrar bi kalp amliyatı söz konusu % kaç engel raporu verilir

  YanıtlaSil
 54. hocam kolay gelsin 19/11/2015 kalp krizi geçirdim by pas oldum 3 damarım değişti ak cigerle cok sıkıntı oldu şu anda hem koha ve astım için tedavi görüyorum 2016 dan sonra 9 kere anju oldum 2 stent takıldı ilaçlara devam edıyorum engelli rapor için ne oran verilir tahminen tşk

  YanıtlaSil
 55. Merhaba hocam 2 kez kalp kapakçığı ameliyat oldum % kaç oran verilir

  YanıtlaSil
 56. Merhaba öncelikle bir av fistül tamiri ,2 stent ,1 balon işlemi yapıldı aynı zamanda öncesinde bir dondurma sonra ablasyon işlemi oldum taşikardi nedeniyle,sonra iki ay öncede triküspit kapak yetmezliğinden dolayı açık kalp ameliyatı geçirdim tamir yapıldı kapak ef degerim şu anda ameliyat sonrası 55 e düştü minimal derecede mitral ve aort yetmezligi var 2 yıl önce %49 engelli raporum mevcut süresiz şimdi tekrar muracat etsem son ameliyatından sonra malulen emekli olabilir miyim

  YanıtlaSil
 57. Merhaba. Bende aort damar genişlemesi var ve bunun için iki çeşit raporlu ilaç kullanıyorum. Heyet rapor oranım kaç olur sizce?

  YanıtlaSil
 58. 2-3 derece Aort ve mitral kapak yetmezliğim var. Vergi indiriminden %40 ve üzeri rapor alabilirmiyim.

  YanıtlaSil
 59. Merhaba pfo teshisi ve esansiyel Primer hipertansiyon teşhisim var bı damarımda da tıkanıklık varmış ropar oranı ne olur acaba

  YanıtlaSil
 60. Mrb benim kalp yetmezligim aşırı safada ilerlemiş ayrıca şeker yüksek derecede astım kuah var nefes almakta zorlanıyorum günlük işlerimi yapamıyorum çok çabuk yoruluyorum ayakta duramıyorum fazla acaba engelli raporum 100 de kaç olur

  YanıtlaSil
 61. Merhaba, kalp ritmim çok yüksek ve 15 yıldır tasikardi için beloc kullanıyorum. Engelli raporunda herhangi bir yüzdesi bulunuyor mu?

  YanıtlaSil
 62. Methaba hocam anem 80 oran koah 36 her iki diz orta petik 26 azaymir seker 20 hiper tansiyon 10 goz 8 auriva kolestro var aurica 15 sene ve 10 sene once anju oldu yuzde 94 rapor verdiler anem uatalak beyne oksijen gitmiyor tam bakimli vermediler aurica kalbede oran kac aliriz

  YanıtlaSil
 63. merhabalar 2012 yılında açık kalp ameliyatı geçirdim mitral kapak tamiri operasyonu yapıldı daha sonra çarpıntı şikayetlerim devam ettiği için ablasyon yapıldı concor 5mg ve ecoprin 100 mg kullanıyorum bununla ilgili herhangi bir engellilik söz konusu mudur?

  YanıtlaSil
 64. Merhaba bugün kontrolden çıktım senede 1 defadır fakat son bulgulardan sonra 3 ayda 1 e düşürdü aşağıdaki bulgulara göre yüzde kaç rapor alabilirim
  Bulgular
  ASENDAN AORT 26 MM, AORT TRİKÜSPİSLİ, HAFİF AY, MİTRAL KAPAK KALIN AÇILIMI KISITLI ÖN YAPRAKTA DİASTOLİK DOMMEVCUT, MİN MY, E20, A17, MEAN 15, MVA PHT İLE 1.15, PLANİMETRİK 1.35, HAFİF TY, PAB 38 MMHG, EF NORMAL

  Sonuç ve Öneriler
  ASENDAN AORT 26 MM, AORT TRİKÜSPİSLİ, HAFİF AY, MİTRAL KAPAK KALIN AÇILIMI KISITLI ÖN YAPRAKTA DİASTOLİK DOMMEVCUT, MİN MY, E20, A17, MEAN 15, MVA PHT İLE 1.15, PLANİMETRİK 1.35, HAFİF TY, PAB 38 MMHG, EF NORMAL

  YanıtlaSil
 65. Kalp krizi sonuçu anjilo ve stent takıldı kalp kapağında hafif açılma var rapor oranı ne olur

  YanıtlaSil
 66. Merhabalar kalpili tasiyorum 4 kez sinirleri yaktılar engeldurumu yuzde kaç olur

  YanıtlaSil
 67. Aterosklerotik teşhisi konulan , hipertansiyon teşhisiyle birlikte sağ ana damarda %100 tıkalı olan hastamıza acil baypas istenmektedir...bu süreçte , ameliyat olmadan maluliyet raporu % kaç tır

  YanıtlaSil
 68. Merhaba ileri derece kalp yetmezliği var yüz de 15 çalışıyor kalp ve kalpte pil var engel oranı nedir

  YanıtlaSil
 69. Mitral kapağı 2 kere değişen ve kalp pili olan hastanın engellik oranı ne olur? Teşekkürler

  YanıtlaSil
 70. İki ay önce açık kalp ameliyatı oldum.
  Mitral kapağım metal kapak ile değişti. Trikuspit kapak tamir edildi. Kalbimdeki 2cm lik delik kapatıldı.
  Engel oranı kaç olur?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 71. Ben 1996 yılında ameliyat oldum ve aort kapakçığı değişti.bir kaç senedir de aortta genişleme var(anevrizma) ve 5,2 cm. Bu durumda tansiyon, kan sulandırıcılar v.s ilaç kullanıyorum. Bu durum engellilik düzeyini % kaç olarak belirler?Bilgi alabilmem mümkün mü?

  YanıtlaSil