Hipertansiyon rapor oranı

Hipertansiyon rapor oranı nasıl hesaplanır ?

Soru: Yaklaşık 6 yıldır hipertansiyon hastasıyım. İşyerimin çalışma koşulları nedeniyle sürekli başka insanlarla münasebet kurmak durumundayız. Takdir ederseniz ki bu durumda bir hayli yorucu ve zaman zaman gergin ortamların yaşanması mümkün olmakta. Ve yine hipertansiyon hastalığı üzüntü, stres gibi durumlarda daha yükselebiliyor. Evet şimdilik sürekli ilaç kullanarak hastalığı kontrol altına tutmaya çalışsam da stres gerginlik olunca tansiyonum çok yükseliyor ve ben yüksek tansiyona bağlı başka hastalıklarından çıkmasından korkuyorum. Şimdilik işyerimi değiştirmek gibi bir lüksüm yok. Eğer yapabilirsem hipertansiyon nedeniyle yüzde 40 veya üzeri bir rapor alıp engelli erken emekliliğinden faydalanarak emekli olmak istiyorum. Sağlık kurulu raporuna başvurmadan önce tansiyona ilişkin verilecek rapor yüzdelerini yazarsanız memnun olurum. 

Cevap: Sayın okurumuz, sakatlık oranı cetveline göre hipertansiyona verilecek oranları aşağıya yazıyorum. Tansiyon hastalığında verilecek oranlar tıbbi muayene ve klinik bulgular dikkate alınarak verildiğinden size genel bilgi olması açısından oranları aktarayım. 

PULMONER HİPERTANSİYON 

Klas 1: Asemptomatik; Fizik muayene ve EKO veya sağ kateter ile Pulmoner arter sistolik basıncı (PASB) 30-40 mmHg saptanan ve Pulmoner Hipertansiyon tanısı konmuş hastalar 10 

Klas 2: Günlük fiziksel aktivitede hafif kısıtlaması olan ( NYHA 2), EKO veya sağ kateter’de PASB: 40-50 mmHg saptanan hastalar 25 

Klas 3: Günlük fiziksel aktivitede ağır kısıtlaması olan (NYHA 3), EKO veya sağ kateter’de PASB: 50-70 mmHg saptanan hastalar 50 

Klas 4: İstirahatte dispne, göğüs ağrısı ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomları ortaya çıkan (NYHA 4) ve/veya istirahatte sağ ventrikül yetmezliği belirti ve bulguları olan PASB: 70 mmHg üzeri hastalar 100 

HİPERTANSİYON 

Klas 1: Antihipertansif tedavi kullanan ve komplikasyonu olamayan kişiler 10 

Klas 2: Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden birisi varsa 20 Proteinüri d) Hipertansif retinopati (Gunn belirtileri) Hipertansif serebrovasküler hastalık e) Sol ventrikül hipertrofisi 

Klas 3: Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden iki veya daha fazlası varsa 50 Diyastolik kan basıncı > 120mmHg (maksimal tedaviye rağmen) Proteinüri ve böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatin ve BUN düzeylerinde artış veya kreatin klerensi <%50 olması) Hipertansif serebrovasküler hastalık ve kalıcı nörolojik defisit Sol ventrikül hipertrofisi Hipertansif retinopati (evre 3-4)

Yorum Gönder

0 Yorumlar