ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ TUTARLARI NE KADARDIR ?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2017 yılı için aşağıdaki gibidir.
1. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)
900 TL
2. Derece Engelliler İçin
Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)
470 TL
3. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)
210 TL
Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Engellilik indirimlerine göre 2017 yılı Ocak ayında asgari ücret tutarı üzerinden ücret alan ücretlilerin yararlanacağı gelir vergisi avantajları şöyledir:

2017 YILI AYLIK VE YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI *
DERECELERİ VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARI (G.V.K. MADDE 31)
AYLIK
YILLIK
İNDİRİM TUTARLARI [2]
VERGİ AVANTAJI ([2]x%15=)
[3]
İNDİRİM TUTARLARI ([2]x12=)
[4]
VERGİ AVANTAJI ([4]x%15=)
[5]

1. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)
900,00 TL
135,00 TL
10.800,00 TL
1.620,00 TL
2. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)
470,00 TL
70,50 TL
5.640,00 TL
846,00 TL
3. Derece engelliler için (çalışma gücünü asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)
210,00 TL
31,50 TL
2.520,00 TL
378,00 TL
*Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır. Aylık ve yıllık vergi avantajı, Gelir Vergisi Kanunu 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ilk dilimine ait %15 oranı esas alınmıştır.

Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin beyan edilecek yıllık gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar