ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN HİZMET ERBABI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANIR?

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin aylık gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi mahsup edilecek ve engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı sonraki dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

Konuya ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir:
Örnek 1: 2017/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışan ve çocuğu olmayan 1. derece engellilik indiriminden faydalanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirim tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

2017 Takvim Yılının Başında Geçerli Olan Asgari
Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777,50x12=)  21.330,00 TL
Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)  %50
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (21.330,00x%50=) 10.665,00 TL
Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (10.665,00x%15=) 1.599,75 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1.599,75/12=) 133,31 TL
Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 133,31 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.
Ocak/2017 Asgari Brüt Ücret 1.777,50 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı 1.510,87 TL

1. Derece Engellilik İndirimi Tutarı 900,00 TL
Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan
Tevkifat Matrahı 610,87 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 91,63 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek
Azami A.G.İ Tutarı 133,31 TL
2017 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı 91,63 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 0,00 TL

Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 91,63 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (133,31 - 91,63 =) 41,68 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.
Örnek 2: 2017/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışan ve 2 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olan 2. derece engellilik indiriminden yararlanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

2017 Yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777,50x12=) 21.330,00 TL
Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Bkz.Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)
-Ücretlinin Kendisi İçin %50
-Ücretlinin Çocukları İçin %15
%65
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (21.330,00x%65=) 13.864,50 TL
Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (13.864,50x%15=) 2.079,67 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (2.079,67/12=) 173,31 TL
Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 173,31 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.

Ocak/2017 Asgari Brüt Ücret 1.777,50 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı 1.510,87 TL
2. Derece Engellilik İndirimi Tutarı 470,00 TL

2. Derece Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 1.040,87 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 156,13 TL

2017 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek
Azami A.G.İ Tutarı 173,31 TL
2017 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı 156,13 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 0,00 TL

Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 156,13 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (173,31 - 156,13=) 17,18 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.
Örnek 3: 2017/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışmayan ve 2, 10, 16 yaşlarında üç çocuğu olan 3. derece engellilik indiriminden faydalanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

2017 Yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı(1.777,50x12=) 21.330,00 TL
Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)
-Ücretlinin Kendisi İçin %50
-Ücretlinin Eşi İçin %10
-Ücretlinin Çocukları İçin %25 %85
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (21.330,00x%85=) 18.130,50 TL
AsgariGeçimİndiriminYıllıkTutarı(18.130,50x%15=) 2.719,57 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (2.719,57/12=) 226,63 TL
Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 226,63TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.

Ocak/2017Asgari Brüt Ücret 1.777,50 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı 1.510,87 TL
3. Derece Engellilik İndirimi Tutarı 210,00 TL
3. Derece Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 1.300,87 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 195,13 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek
Azami A.G.İ Tutarı 226,63 TL
2017 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı 195,13 TL
2017 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 0,00 TL
Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 195,13 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (226,63 - 195,13=) 31,50 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar