ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN HİZMET ERBABI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN DE FAYDALANABİLİR Mİ ?

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

Asgari geçim indirimi uygulamasında esas olan, ücretlinin vergi matrahının doğması ve bu matrah üzerinden de gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının yapılmış olmasıdır. Ancak, engellilik derecesine göre engellilik indirimi uygulaması sonrasında ücretlinin gelir vergisi matrahının kalması veya hizmet erbabına aylık maaş ödemesi dışında vergiye tabi olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin yapılması durumunda, yapılan gelir vergisi tevkifatını aşmamak üzere, ücretlinin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır. Asgari ücretin 2017 yılı aylık hesaplanan gelir vergisi tutarı 226,63 TL olduğundan, asgari geçim indirimi 2017 yılında 226,63 TL’yi aşamayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar