VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİ OLUNUR MU ?

Malulen emeklilik ile çokça karşılaştırılan bir usul olması nedeniyle evvela farklarını anlatarak söze başlamak istiyorum. "Malulen emeklilik nedir ?" başlıklı yazımızda malulen emekliliği detaylı açıklamıştık fakat kısaca bahsetmek gerekirse, iş kazası ve diğer nedenlerle çalışma gücünün en az % 60 (altmışını) kaybetmiş olanlar tahsis talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru neticesinde hastaneye sevki sağlanarak düzenlenen Sağlık Kurulu Raporunun incelenmesi neticesinde kişi emekli edilebilmektedir. Elbette sigorta günü, prim gibi diğer şartları da mevcuttur.


PEKİ VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK NEDİR ?

Evvela vergi indiriminden yararlanabilmek için kişinin sigortalı olarak çalışıyor olması ilk şarttır. Vergi indirimi için kişinin çalıştığı iş yerinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi/Malmüdürlüğüne yapılan başvuru neticesinde şayet, "özürlülük ölçütü sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik" kapsamında düzenlenen bir Sağlık Kurulu Raporu mevcut ise onun  kullanılması mümkün olmakla birlikte kişi adına düzenlenen bir rapor yok ise; il nezdinde Rapor düzenlemeye yetkili hastanece düzenlenen en az % 40 iş gücü kayıp oranı olan rapor Gelir idaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde yararlanıp yararlanamayacağına dair karar verildikten sonra, kişi diğer şartları da sağlıyor işe erken emekliliğe müracaat edebilir.PEKİ DİĞER ŞARTLAR NELERDİR ?

Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden; 

- 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;

Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

- 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar