ENGELLİ AYLIĞI (2022 Sayılı Kanun Kapsamında)


1. Engelli Aylığı Nedir?
Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

2. Engelli Aylığını Kimler Alabilir?
Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,
 - Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

- Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

- Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

- Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

- Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.


3- Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.
a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.


2018 YILI İLK YARISI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI

01.01. 2018 ve 30. 06. 2018 tarihleri arasında

  • 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı: 797,37 TL
  • 18 Yaş altı engelli yakını aylığı: 1.197,45 TL
  • Rapor oranı %70 üstü olan bakıma muhtaç engelli aylığı: 1.796,17 TL
  • Sağlık raporu %40-69 arası engelli aylığı: 1.197,45 TL


Not: Aylıklar üçer aylık dönemlerde ödenen aylıklardır. 

Geçtiğimiz yılla bu yılki maaşlar arasında yapılan zammı karşılaştırmak için 2017 rakamlarına bakmak gerekirse orda da karşımıza şu tablo çıkmaktadır.

2017 YILI ENGELLİ MAAŞI MİKTARLARI

01/01/2017 – 30/06/2017 Tarihleri arasında

  • %40-69 engelli aylığı: 1059,64 TL
  • %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1589,47 TL
  • 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1059,64 TL
  • 65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL

Engelli maaşı ne zaman, nereden alınır?
Engelli maaşı hak sahiplerine 3 ayda bir ödenmektedir. Ödeme dönemleri ise genel itibariyle ilden ile göre farklılık göstermektedir. Ödeme günleri geldiğinde yani aylığınız dolduğunda PTT tarafından maaşlarınız ödenecektir. Hali ile maaşlarınızı alırken yanınızda TC nüfus cüzdanınızı götürmeyi unutmayın !

Ödemeler genelde doğum tarihinin son hanesine göre yapılmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki tablo sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
Dоğum tarihinin sоn rakamı 1 – 6 оlan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inсi günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü. Ödeme yapılmaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar