29 Soru da Engelli HaklarıAile Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamalarından derlenen bilgilere göre; Yüzde 40 ve üzeri engellilerin yararlanabileceği indirimler.Soru 1 : Engelliğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?


Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

Soru 2 : Basit usulde vergilendirilenlerden engellilerden hangi meslek dalları gelir vergisi indiriminden faydalanmaktadır?


Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanmaktadırlar.

Soru 3 : Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalışan engellilerin Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir?

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır

Soru 4: Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen engelli hizmet erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir.

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler şunlardır:


Engelli hizmet erbabı için:


a)Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,


b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Soru 5: Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler olan hizmet erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir.


Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:

a)Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

b)engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf

c)engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Soru 6 : Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen engelli serbest meslek erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Engelli serbest meslek erbabı için:

a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Soru 7 : Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler olan serbest meslek erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:

a)Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,


b)engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

c)engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Soru 8 : Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen sahip basit usulde vergilendirilen engelliler Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen engelliler için:

a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Soru 9 : Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır?

5378 Sayılı engelliler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir.Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

Soru 10 : Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Şartları nelerdir?

18 yaşını doldurmuş olması

Hiçbir geliri olmadığını belgelemesi,

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olması,

Soru 11 : Kimler Vergi Muafiyetinden Faydalanır?

Gaziler, engelliler, şehitlerin eşleri varsa çocukları muafiyetten faylanır.

Soru 12 : Emlak Vergi Muafiyetinde konutta ne tür özellikler aranmaktadır?

Ülkemiz sınırları içinde brüt 200 m'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Soru 13 : Malül Ve engelliler Tarafından Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya Var Mıdır?

Engellilerin eğitimi, çalışması veya fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel suretle imal edilmiş olup, malül ve engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca ithal edilen ve Kararnamede sayılan eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.

Soru 14 :Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya hangisidir ?

Görmeyenler ve kısmen görenler için eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel surette imal edilmiş matbu yayınlar, kabartma baskılar ve kağıtları, braille kağıdı, beyaz bastonlar, yazı ve kelime işlem makineleri, konuşan kitaplar, kasetçalarlar, büyütücü televizyon ekranları, elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü, saatler ve diğer parçalar vb.

Ortopedik cihazlar (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet, koltuk değnekleri, protez organlar vb.)

İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar.

Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar.

Eğlence merkezleri için özel oyun ekipmanları gibi eşyalardır.

Soru 15 : Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilen yedek parçalara indirim var mıdır?

Özel olarak malül ve engellilerin kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsik edilmesi gerekir.

Soru 16 : Gümrük Vergisinden Muafen yedek parça İthal edebilmek için nereye başvuru yapılır?

Bu eşyaların muafen ithaline ilişkin talepler, doğrudan eşyanın getirildiği Gümrük İdaresine yapılır.

Soru 17 : İthal edilen yedek parçaların nasıl olması gerekmektedir?


Gümrük İdaresi'nce eşyanın Kararname kapsamında ve kararnamede sayılan eşya olması halinde ithaline izin verilir

Soru 18 : Belediyelerin Şehir İçi Ulaşımda engelli Kişilere Sağladığı Ücretsiz/İndirimli Seyahat Hakkı İle Diğer Bazı İndirim Ve Kolaylıklar Nasıl Uygulanmaktadır?

Yeni çıkan ücretsiz seyahat ve ulaşım indirimleri yönetmeliği gereğince, Engelli kişiler engelli kimlik kartı ile şehiriçi toplu taşıma araçlarında ve şehiriçi - şehirdışı demir ve deniz yollarından ücretsiz yararlanabilmektedir.

Soru 19 : Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde engellilere İndirim var mıdır?

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesinin 11. fıkrası gereği; indirim yapılmaktadır.

Soru 20 : Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde İndirimden yararlanmak için engel oranın % kaç olmalıdır?

% 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir.

Soru 21 : Devlet Demiryolları Tarafından engellilere İndirim var mıdır.*

Yeni çıkan ücretsiz seyahat ve ulaşım indirimleri yönetmeliği gereğince, Engelli kişiler engelli kimlik kartı ile şehiriçi toplu taşıma araçlarında ve şehiriçi - şehirdışı demir ve deniz yollarından ücretsiz yararlanabilmektedir.

Soru 22 : Demiryollarında refakatçi indirimi var mıdır?

Engel oranı %50 ve üzeri olan ağır engelli yolcunun kendisi ve varsa beraberindeki refakatçisi ana hat yolcu trenlerinde ücretsiz olarak seyahat edeceklerdir.

Soru 23 : Türk Hava Yolları Tarafından engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Şirketlerin inisiyatifi dahilindedir. Havayolu şirketlerine göre engellilerin indirim oranları değişiklik göstermektedir.

Soru 24 : THY uçuşlarında refakatçi indirimi var mıdır?

Şirketlerin inisiyatifi dahilindedir. Havayolu şirketlerine göre engellilerin indirim oranları değişiklik göstermektedir.

Soru 25 : Müze Ve Ören Yeri Girişlerinde engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

Soru 26 : Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişinde engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?


Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.

Soru 27 : GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan İndirimli Tarife Nasıldır?

GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır.

Soru 28 : TOKİ evleri için engellilere indirim var mıdır?

Toki evlerinde engelli vatandaşlarımıza kura çekimlerine öncelik tanınmaktadır.

Soru 29 : TOKİ evleri kura çekilişlerinden faydalanmak için engel oranı % de kaçtır? engellilere indirim var mıdır?

%40 ve üzeri engelliler sağlık raporlarını ibraz etmek şartıyla kura çekilişlerinden faydalanmaktadırlar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar