Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi?


Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan sigortalı, emeklilik haklarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, emeklilik hakkını elde etmiş olan sigortalı, emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini fesih edebilmekte, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatını alabilmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne emeklilik başvurusu yapılması, emeklilik hakkının elde edildiğini ve kıdem tazminatının ödenebileceğini gösteren yazı ile iş sözleşmesinin feshi gerekmektedir.

Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçinin aynı veya başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlamasına engel herhangi bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Emeklilik maaşı kesilmeksizin çalışmak isteyen işçi, sosyal güvenlik destek primi SGDP ödeyerek çalışabilecektir. Öte yandan; emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi işçiye yasa ile sağlanmış bir hak durumunda değildir. Böylesi bir çalışma için işveren ve işçi arasında karşılıklı anlaşma gerçekleşmesi esastır. Bir başka anlatımla, işveren emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçisini yeniden işe başlatmak zorunda değildir. Her iki tarafın da bu çalışma konusunda anlaşması halinde işçinin aynı işyerinde yeniden çalışması mümkün olabilecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar