ENGELLİLER İÇİN KURUM BAKIMI


Bakıma ihtiyaç duyacak derecede engelli olup evde bakımı sağlanamayan engelli bireyler, resmi ya da özel bakım kurumlarından yararlanma hakkına sahiptir. Kurum bakımından yararlanacak engellinin bakıma ihtiyaç duyan engelli olarak değerlendirilmesi için engelli sağlık raporunda “ağır engelli ‘’ibaresinin bulunması şarttır. İki tür bakım hizmeti verilmektedir. Bunlardan ilki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Resmi Bakım Kurumlarıdır. Bu kurumlarda kalabilmek için gelir ölçümüne gerek yoktur. Başvurular Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. İl Müdürlüğünce kişi hakkında bakım raporu hazırlanır. Müracaatlarda bulunulan ildeki kurumlarda boş yer olması halinde bulunulan ilde, boş yer bulunmaması halinde kişinin talebi doğrultusunda; il dışında bir kuruma yerleştirme yapılabileceği bilinmelidir.


Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak diğer bakım hizmeti ise özel bakım merkezleridir. Burada kalabilmek için engelli bireyin gelir ölçümü yapılır. Hane geliri toplamı hanedeki kişi sayısına bölünür. Kişi başı asgari ücretin üçte ikisinden az ise bakım raporu değerlendirmesi yapılır. Özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.. Gelir kriterini aşamayanlar için bakım evine Bakanlıkça ödenek verilmez. Özel bakım kurumları için de başvuru yeri Sosyal Hizmet İl Müdürlükleridir. Bakım raporu hazırlanan engelli bireyin özel bakım kurumuna alınıp alınmayacağına kurumun yetkilileri karar verir. Kurumun aylık bakım ücreti Bakanlığın ödeneğinden fazla ise bu miktar engelli bireyin kendisi tarafından ödenir.


Bakım merkezlerine ödenecek miktar evde bakım maaşının iki katı tutarındadır. Kurumlarda kalanların evde bakım ve engelli maaşı kesilir. Bu kişilere Bakanlıkça harçlık verilir. Kurumların hangi engel grubuna, hangi yaş aralığına ve hangi cinsiyete hizmet verdiği önemlidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar