Malulen emekli olmanın, emekli aylığı yönünden, dezavantajı var mı?

Eğer aynı hizmet süresi ise emekli maaşı bağlamında, malulen emekli olmakla normal emekli olmak arasında bir fark bulunmuyor.

SORU: Merhabalar. Ben 1962 doğumlu 36 yıllık öğretmenim. Yeni düzenlemeye göre öğretmenler haziran ve temmuz ayında emekliliklerini isteyebiliyor. Hastalığım nedeniyle mart ayında emekli olmak istedim. Yaşım ve hizmet sürem emekli olmama uygun olduğu halde haziran ve temmuz dönemi olmadığından Milli Eğitim malülen emekli olacağımı söyledi. Emekli olabilmem için sağlık raporu istedi. Sağlık raporunu alıp emekliliğimi istediğim zaman malülen emeklilik sayılacağından bu durum emekli ikramiye ve aylık maaşında bir düşüş oluşturur mu ?

CEVAP: Memur malulen emekli olduğunda, emekli aylığında azalma olur mu? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Malullük aylığı ile vazife malullüğü aylığı farklı olur. Malullük aylığında memurun hizmet süresi ne kadar ise bu süre üzerinden malullük aylığı bağlanır. Vazife malullüğünde de hizmet süresi 30 yıldan az ise 30 yıl üzerinden hesaplanır. Daha fazla olursa fazla olan süre uygulanır.
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı için en az 10 yıl hizmet süresi gerekir.
Malullük aylığı ile normal emeklilik aylığının hesaplanmasında hiçbir fark bulunmaz. Yani memur hizmet + yaş koşulunu tamamlayıp istemesi üzerine emekli aylığı bağlandığında bu memurun derecesi, kademesi, ek göstergesi, ünvanı gibi kalemler uygulanır. Malulen emekli olan memur için de aynı işlem uygulanır.
Yalnız, bir memurun hizmet süresi 23 yıl, diğerinin 12 yıl ve ünvanı, derecesi, vb. gibi aylık ve ikramiye hesabını etkileyen bir değişiklik olursa bu hem normal emeklilikte hem de malulen emeklilikte farklı aylık ve ikramiye tutarını ortaya çıkarır.
Kadın veya erkek memurlar için aynı olur. Malulen emeklilikte emeklilik yaş grubu aranmaz.

Daha iyi anlaşılabilmesi için örneğimizden hareket ederek açıklayalım:

36 yıllık Öğretmen isteğiyle emekli olmak isterse;
Derece ve kademesi : ¼
Ek göstergesi : 3000
657/43 üncü maddedeki göstergesi: 1500
5434/Ek 70 inci maddedeki oranı: % 70
Kıdem aylığı, taban aylığı ve memur maaş katsayısı
36 yıllık Öğretmen Malul olarak emekliye ayrıldığında;
Yukarıda belirttiğimiz unsurlar aynı şekilde alınır, hiçbir kaleminde değişiklik yapılmaz.
Hem emekli aylık tutarı, hem de emekli ikramiye tutarında hiçbir artma veya azalma olmaz.
36 tam yıl için emekli aylık tutarı her iki durumda da Ocak 2018-Temmuz 2018 dönemi için 2789,11 TL.
36 tam yıl için emekli ikramiye tutarı her iki durumda da Ocak 2018-Temmuz 2018 dönemi memur maaş katsayısına göre 112262,84 TL. olur.

Kaynak : Memurlar.net

Yorum Gönder

0 Yorumlar