MUHTAÇ AYLIĞI NEDİR ?

MUHTAÇ AYLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Vakıflar Yönetmeliği" hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.


MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI


Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır. 

* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
     
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Muhtaç aylığı başvuru formu,
Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ


Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün​ internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2018 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 679,64TL ödenmektedir.EK: Muhtaç Aylığı Başvuru Formu
Yorum Gönder

0 Yorumlar