2018-1 EKPSS İle Yerleşenlerden Gençlik Bakanlığı tarafından istenilen Belgeler

EKPSS- 2018 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE


2017 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Klavuzunun yerleştirme sonuçların duyurulmasına ilişkin 7 nci maddesinde "... bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir." denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 20/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

2017 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Klavuzunun 8 inci maddesi uyarınca yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 20/04/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen ya da göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. (20/04/2018 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen evraklar da Kurumumuzca kabul edilecektir.)

ATAMAYA ESAS BELGELER:

1-Başvuru Bilgi Formu. Form için tıklayınız.

2-Mal Bildirim Formu.(Arkalı önlü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.) Forrm için tıklayınız.

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Form tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ya da daktilo ile doldurularak mavi kalem ile imzalanacaktır.) Form için tıklayınız.

4- Yerleştirme Sonuç Belgesi.

5- Diploma / Öğrenim Belgesi aslı veya tasdikli sureti.

6- Engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu.

7-Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi.

8- 6 adet fotoğraf

9-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi.

İrtibat No: 551 63 51 - 551 62 35 - 551 65 82

NOT :Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa veya daha önce çalışıldıysa ilgili bilgi ve belgelerinde getirilmesi yahut gönderilmesi gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar