DAMAR HASTALIKLARINDA ENGEL ORANI HESAPLAMAK

DAMAR HASTALIKLARI 

1-Tıkayıcı damar hastalığı olanlar: 

A- Arteriosklerozis obliterans (ASO) 


a- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 m üzerinde klaudikasyo intermittant var ve trofik bozukluk yok, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (dopler, USG, Angio) damar patolojisi tespit edilmiş, kol-bacak indeksi 0.50-0.95 değerinde olanlarda 

1- Tıbbi tedaviden istifade ediyor ise 20 

2- Tıbbi tedaviden istifade edemiyor ise 30 

b- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 metrenin altında klaudikasyo intermittant var, istirahat ağrısı (+) ve trofik bozukluk (ülser, atrofi vb.) var, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (Doppler, USG, Periferik damar anjiyosu) damar patolojisi tespit edilmiş; kol ve bacak basınç indeksi 0.50 veya altında değerde olanlarda 

1- Cerrahi tedaviden istifade etmiş olanlar 30 

2- Cerrahi tedaviden istifade edememiş olanlar 50 

3-Birden fazla damar lezyonuna yönelik operasyon olup istirahat ağrısı devam eden 60 

NOT: Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir. 

B- Tromboangitis obliterans (Buerger): 

1-Sempatektomi ameliyatı yapılmamış ve tıbbi tedaviden yararlanıyorsa 20 

2-Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluk yok ama 200 metrenin üzerinde klaudikasyo intermittant varsa 30 

3- Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluğu ve iskemiye bağlı istirahat ağrısı olanlar 50 

NOT:Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir. 

2- Fonksiyonel damar hastalığı olanlar (Reynaud Fenomeni, Akrosiyanozis vs.) 

a- Trofik bozukluğu olmayanlar 20 

b- Trofik bozukluğu olanlar (doku nekrozu) 40 

3- Travmatik damar hastalığı olanlar 

a- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu olmayanlar 0 

b- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu ve iskemi bulguları olanlar 30 

NOT: Cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen amputasyon uygulanan vakalar uzuv kaybı ile ilgili maddelere göre değerlendirilir. 

4- Venöz sistem hastalıkları: İnvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiş derin ven trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar 

a- Staz ülseri bulunmayanlar 20 

b- Staz ülseri bulunanlar 

1- Tek ekstremite 40 

2- İki ekstremite 70 

5- Lenf sistemi hastalıkları: (İster konjenital, ister akkiz lenfödemi olanlar) 

a- Hafif derecede lenfödemi olanlar 10 

b- Orta derecede lenfödemi olanlar 

1- Tek ekstremitede 20 

2- İki ekstremitede 45 

c- İleri derecede lenfödemi olanlar (Yürüme ve hareketi engelleyecek ölçüde) 80

Yorum Gönder

0 Yorumlar