Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır ?

Sigortalı kadınlarında borçlanma yaparak emeklilik haklarını geriye doğru çekme hakları vardır. Ancak bunu yaparken bir takım yükümlülükleri de erkeklerin askerlik borçlanması yaptığı gibi yerine getirmiş olması gereklidir. Öncelikli olarak borçlanma şekilleri doğum borçlanması olacaktır. Bu nedenle de doğurdukları çocukları için bu haklarını kullanabilirler ve böylelikle daha erken bir tarih içinde emeklilik haklarını kazanabileceklerdir. 

Kimler doğum borçlanması yapabilir? 

5510 sayılı kanuna tabi olan SSK çalışanları, Bağ-kur çalışanları, tarım SSK’sı olanlar, Emekli sandığı çalışanları burada doğum borçlanması yapabilmektedirler. Doğum borçlanmasını yapabilecekleri yer ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleridir. Ancak Kamu görevlileri bu borçlanmayı yaparken SGK sosyal sigortalar genel müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Burada kendilerine verilecek olan dilekçeyi doldurduktan sonra bu haktan yararlanmak için bekleyeceklerdir. 

Doğum borçlanması şartları nelerdir? 

Öncelikli olarak bunun bir doğum borçlanması olduğunu bilmek gereklidir. Bu nedenle de çocuğun mutlaka sigorta başlangıç süresinden sonra doğmuş olması gerekir. Doğum sonrasında ise kadının sigortasının 24 ay boyunca hiçbir şekilde priminin yatmamış olması şarttır. Borçlanma esnasında doğan çocuğun hayatta olması lazımdır. 

Hangi süreler doğum borçlanması kapsamındadır? 

Burada borçlanma talebinde bulunacak olan kadının doğumdan sonraki 8 haftalık eğer ki çoğul gebelik söz konusu ise 10 haftalık süre geçerlidir. Genelde bayanlar doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabiliyorlar. Bu nedenle de kadının doğum sonrasındaki istirahat süresine eklenen süre de dahil olmakla birlikte toplam istirahat süresiyle birlikte 2 yıllık süre için borçlanma talebinde bulunabilirler. 

En fazla kaç çocuk için doğum borçlanması yapılabilir? 

Doğum borçlanması yaparken en fazla 3 çocuk dikkate alınacaktır. 4. Çocuk için borçlanma talebinde bulunulamaz. Burada her çocuk için tanınan süre 24 ay olacaktır. Ve toplam sürenin 2,160 günü geçmemesi gereklidir. Eğer ki kadının doğum yaptığı tarihten sonrada pirim ödemeleri devam ediyorsa o zaman hesaplamada primi yatan süreler dikkate alınmaz ve pirimin yatmadığı 2 yıllık süre dikkate alınmaktadır.Doğum sonrasında çocuğun vefat etmesi halinde ise çocuk hayatta ne kadar süre kalmış ise bu sürenin borçlanması yapılabilmektedir. Ancak bu 24 aylık süre içerisinde bebek ölmüş ve de yeniden doğum söz konusu olmuş ise ilk doğumdan ikinci doğuma kadar olan süre ve de ikinci doğum için 24 aylık süre geçerli olacaktır. Doğum borçlanması hiçbir şekilde geriye doğru çekilemez. 

Doğum borçlanması için gerekli evraklar 

  • SGK’ dan alınacak borçlanma talep dilekçesi 
  • Kimliğinin fotokopisi 

Doğum borçlanması için günlük borçlanma tutarı nasıl hesaplanır? 

Doğum borçlanması için asgari ücretin günlük tutarının % 32’si olarak hesaplanır ve toplam borçlanılacak olan gün sayısı ile çarpılarak ödenecek borç elde edilmektedir. Bu borcun ise başvuru tarihinden yaklaşık olarak 1 ay içerisinde ödenmesi gereklidir. 1 ay içerisinde ödenmeyen talep yok sayılır ve yeniden talepte bulunulması gereklidir. Eğer ki talep ettiniz ve ödemeyi gerçekleştirdiniz ancak tekrardan vazgeçtiniz o zaman ödemiş olduğunuz paranızı faizsiz olarak tekrardan iade alma hakkına sahipsiniz.

Kaynak ==> https://www.engelolma.net

Yorum Gönder

0 Yorumlar