Elektrikli Engelli Arabasında KDV İstisnası

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 26/09/2011 Sayı : 305

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 8703.10.18.00.00 G.T.İ.P numaralı Apachı-Dl-3-elektrikli aracın ithali ve yurtiçi tesliminin katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 17/4-s maddesine göre, 7/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programları KDV den istisna edilmiştir.

Buna göre, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez- protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının gerek yurtiçi teslimlerinde ve gerekse ithalatında KDV uygulanmayacaktır.

Ancak, ilgide kayıtlı özelge talep formunda belirtilen araç, münhasıran özürlülerin kullanımına yönelik olmayıp, herhangi bir özürü olmayan kişiler tarafından da muhtelif amaçlarla kullanılabilecek niteliktedir. Bu nedenle, Şirketinizin ithal ettiği ve yurt içinde pazarladığı Apachı-Dl-3-Elektrikli aracın KDV Kanununun 17/4-s maddesindeki araç-gereç kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, ithali ve yurtiçi teslimleri genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar