Engelli Robot Kol İthalinin KDV İstisnası

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 23/11/2011 Sayı : 2113


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 9021.90.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan "engelli robot kol" isimli eşyanın firmanız tarafından ithalatının ve yurt içinde tesliminin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesi ile özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV den istisna edilmiş, aynı Kanunun 16/1-a maddesinde ise bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında değerlendirilmekte, özürlüler yanında özürlü olmayanların da kullanabilecekleri araç-gereç ve bilgisayar programlarının tesliminde ise KDV uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, münhasıran özürlülerin kullanımına yönelik olduğu anlaşılan 9021.90.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon No.lu "engelli robot kol" adlı eşyanın firmanız tarafından ithali ve yurt içi teslimi KDV Kanununun 17/4-s maddesi uyarınca KDV den istisna tutulacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar