Engellilere Emlak vergisinde indirimli oran uygulanması

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 01.03.2017 Sayı : 60292

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, emekli olduğunuz, herhangi bir gelirinizin bulunmadığı, kızınıza ait lojmanda bedelsiz olarak ikamet ettiğiniz, sahibi olduğunuz 200 m²'yi geçmeyen tek meskende ise annenizin bedelsiz ikamet ettiği belirtilerek söz konusu meskeniniz için indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999-2006 yılları için, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2007 ve müteakip yıllar için kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli aylığınız dışında herhangi bir gelirinizin bulunmaması ve annenizin oturduğu meskenden kira geliri elde etmemeniz halinde söz konusu mesken için indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar