Engellilerin Kullanması için özel olarak üretilen telefon cihazlarında KDVistisnası

Veren Makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 25/07/2014 Sayı : 738

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, görme engelli olduğunuz ve görme engelliler için özel olarak üretilmiş olan telefonların içerisinde konuşma, renk söyleyici ve navigasyon programı ilave edilerek satışı yapılan telefon cihazı almanız durumunda söz konusu telefonun Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-E-1/1 bölümünde, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, içerisine konuşma, renk söyleyici ve navigasyon programı ilave edilerek satışı yapılan telefon cihazı münhasıran engellilerin eğitimleri, mesleki ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereç olarak kabul edilemeyeceğinden, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar