Engellilerin kullanımına yönelik üretilmiş hareket terapisi cihazının tesliminde KDV istisnası


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 07/04/2014  Sayı : 760


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, engelli oğlunuz için üretici firmadan satın aldığınız Motomed Viva-2 hareket terapisi cihazının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

-17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "4. Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Uygulaması" başlıklı bölümünde, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği açıklanmıştır.

Buna göre, özürlülerin bedensel problemlerinin tedavisinde kullanılan Motomed Viva-2 hareket terapisi cihazı "münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç" kapsamında yer almadığından KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar