Engelliye özelde diş tedavisi kolaylığı

SGK, engelli kişilerin özeldeki tedavi masraflarının ödenebilmesi için aranan sağlık kurulu raporu şartını sağlık raporuna dönüştürdü.
Tebliğin önceki halinde, engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin karşılanabilmesi için, resmi kurumlarda sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyordu.
SGK, 21 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yaptığı düzenlemeyle bu şartı sağlık raporuna dönüştürdü.
Diğer taraftan düzenleme 10/1/2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.
İŞTE TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMÜ
"MADDE 3 - Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-kilde değiştirilmiştir.
"(2) %40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, engellilik durumu belgelendirilmelidir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir. Engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık raporunda belirtilmelidir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü (raporun alındığı gün dahil) içinde tedaviye başlanması gerekmektedir."

Yorum Gönder

0 Yorumlar