HASTA ALT BEZİ TEMİNİ

Hasta alt bezi geri ödemelerin Kurum tarafından yapılması ile ilgili hüküm, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) içinde geçer ve şu şekildedir: Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. 

Konunun daha iyi anlaşılması için soru cevap şeklinde yazılmıştır. 

SORU: Çocuğum 2,5 yaşında. Bez raporu için doktora gittiğimde bana “3 yaşından önce rapor yazılmaz” dedi. Ne yapabilirim? 

CEVAP: Engelli çocukların bez temini için alt yaş sınırı 2 yaştır. Doktorunuza SUT içinde geçen yukarıdaki ifadeleri anlatınız gerekirse çıktısını alarak götürünüz. Eğer 3 yaş için ısrar ederse hastanenin Hasta Hakları Birimine yazıl talepte bulununuz. 

SORU: Hasta alt bezi ödeneği almak için muhtaçlık durumuna bakılıyor mu? 

CEVAP: Muhtaçlık durumu incelemesi yapılmaksızın şartları sağlayan herkese hasta alt bezi geri ödemesi yapılır. 

SORU: Hasta alt bezi raporu süresi nedir? 

CEVAP: Bez raporu, Sağlık Uygulama Tebliğine göre rapor en fazla 2 yıllık çıkartılabilir. 

SORU: Bez reçetesini hangi uzman doktora yazdırabilirim? 

CEVAP: Her hekim bez raporunu çıkartabileceğinden her uzman hekim de reçetesini yazabilir. Hastanelerde yazdırabileceğiniz gibi aile hekimleriniz de reçete yazabilir ve aile hekimi tercihi daha kolay olacaktır. SGK ile anlaşması olmayan ya da hekim muayenehanelerinde reçete yazdırmayınız. 

SORU: Oğlum yatağa bağımlı. Bez reçetelerini nasıl yazdırabilirim?

CEVAP: Bez reçetesi için aile hekiminizi alarak, engelli çocuğunuzun durumunu izah ediniz. Reçete yazımı konusunda destek isteyiniz. Ya da 444 3 833 numaralı telefonu arayarak “evde sağlık hizmetleri” kapsamında reçete yazılması konusunda destek isteyiniz. 

SORU: Hasta alt bezi raporunu hangi branştaki hekimler yazabilir? 

CEVAP: Raporu tüm hekimler yazabilir, tek bir hekimin imzalaması rapor için yeterlidir. Bu rapor sağlık kurul raporu değildir. 

SORU: Medikal firmaya hangi belgeleri teslim etmeliyiz? 

CEVAP: Hasta alt bezi raporunun, rapor alına hastane başhekimliği tarafından ıslak imzalı “aslı gibidir” fotokopisi ile bez reçetesini bez alımı yapacağınız firma ya da eczaneye vermeniz yeterlidir. 

SORU: SUT içinde geçen “mesane ve rektum kontrolü yoktur” ifadesi ne demektir? 

CEVAP: Mesane kontrolü, idrarını tutmada sorun yaşamak demektir. Mesane idrar torbası demektir. İdrarını tutamama ya da nörojen mesanede olduğu gibi kendi isteği ile idrar yapamama durumudur. Rektum kontrolü ise dışkılamada (büyük tuvalet) sorun yaşama, kontrol edememe durumudur. Raporda bu ifadelerin olması şarttır. 

SORU: SUT içinde geçen “primer teşhis” ifadesi ne demektir? 

CEVAP: Primer teşhis engelliliğe neden olan ya da mesane veya rektum kontrolüne engel olan birincil teşhis demektir. Örneğin serebral palsiye bağlı olarak bireyin tuvalet kontrolünün olmaması durumunda primer teşhis serebral palsidir. Ya da idrarını yapamaması nedeniyle düzenli aralıklarla sonda takılarak (TAK işlemi) mesanesi boşaltılması gereken bir birey için primer teşhis bir felç durumu ya da spina bifida olabilir. Teşhis yazılmadan sadece “mesane ve rektum kontrolü yoktur” ifadesinin yazılmış olması, raporun geçersiz olmasına neden olur. 

SORU: Babam külotlu hasta alt bezi kullanmaktadır. Raporda külotlu bez ifadesinin olması zorunlu mudur? 

CEVAP: Hasta alt bezi/çocuk alt bezi/külotlu hasta bezi ödemeleri için; raporda ''hasta alt bezi'' yazması yeterlidir. 

SORU: Annem günde sekiz adet bez kullanıyor. Doktor raporuna sekiz adet yazdı. Bunun tamamının ödemesi olamaz mı? 

CEVAP: Kurum geri ödemesi sadece günde dört adet bez içindir. Raporda sekiz adet bez kullanması yönünde ifade yazılı olsa da ödeme sadece dört adet bez için yapılır. 

SORU: Bez reçetesini en fazla kaç aylık yazdırabilirim? 

CEVAP: En çok iki aylık miktar için reçete yazdırabilirsiniz. Bez reçetesini isterseniz bir aylık da yazdırabilirsiniz. 

SORU: Daha önce bezlerimizi marketlerden alıyorduk. Ancak şimdi ödemelerin değiştiği söyleniyor. Nasıl bir işlem gerekiyor? 

CEVAP: Evet daha önce bezler istenirse marketlerden istenirse medikallerden alınıyordu. Hasta alt bezi alımları, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ile 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren sadece eczane ve medikallerden temin edilmeye başlanmıştır. Bez rapor ve reçetesi medikal ya da eczaneye teslim edildikten sonra istenen bezler teslim alınır ve medikal/ eczane evraklarla SGK dan ödemesini alır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik, 25 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete. Yetişkin hasta alt bezi SUT Kodu: A10049, çocuk alt bezi SUT Kodu: A10118’dir. 

SORU: Medikal firma SGK dan ödeme aldığı halde benden 20 yaşındaki oğlumun iki aylık bezi için 120 lira ilave ücret talep etti. Oysa SGK ile ilgili haberde “ilaç alır gibi bez alınacak, hastanın cebinden para çıkmayacak denmişti”. Markette daha az bedele alacağım aynı marka bez için medikal firmaya ilave ücret ödüyorum. Ne yapabilirim? 

CEVAP: SGK ile ilgili kamuoyunda yapılan açıklamalar ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor. Bugün medikalden veya eczanelerden bez alan ailelerin çoğu ilave ücret ödemektedirler. Medikal bezin birim fiyatını 90 kuruş üzerinden fiyatlandırdıysa 2 aylık bez için, SGK nın ödediğinin üzerinde kalan kısmı sizden talep edecektir. Bu durumda fiyat araştırması yaparak en az katkı payı isteyecek firmayı bulmaya çalışınız. Aynı bezi, market fiyatının çok çok üzerinde medikal firmadan almak zorunda kalmak aileleri mağdur etmiştir. Bu durumu BİMER’ e yazabilirsiniz. Şimdilik önerebileceğim şer; Daha az ilave ücret isteyen medikal/eczaneden SGK nın ödediğinin karşılığı olan bez miktarını teslim alıp, ilave ödeyeceğiniz bedel ile marketten bez almaktır. Örneğin; 240 adet bez tutarı 350 liradır. Firma bu tutarın 250 lirasını SGK dan, 100 lirasınız sizden alır. Siz; 250 liranın karşılığı olan miktarda bezi firmadan alıp, 100 lira ile marketten aynı bezi alabilirsiniz. 

SORU: Bez aldığım medikal SGK dan ödeme alamadığından artık o medikalden alım yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? 

CEVAP: Sadece SGK ile anlaşmalı eczane ve medikallerden alım yapılabileceğinden, sizin alım yaptığınız medikal firmanın SGK ile anlaşması yoksa geri ödeme alamayacaktır. Firmanın SGK ile anlaşmalı olup olmadığını sorunuz ve anlaşma belgesini görünüz. 

SORU: Reçeteyi 1 ay önce yazdırdım. Medikal firma evrak tesliminde geç kaldığımı söyledi. Ne yapabilirim? 

CEVAP: Hasta alt bezleri reçetesi yazdırıldıktan sonra 10 gün içinde bezlerin alınacağı medikal firmaya teslim edilmelidir. Süreyi aştığınızdan firma ödeme alamayacaktır. Yeniden bir reçete yazdırmalısınız. 

SORU: Reçeteyi 2 aylık yazdırıyorum. Bir sonraki reçete yazdırma tarihini nasıl hesaplayabilirim? 

CEVAP: Reçeteyi yazdırdığınız günü 1. Gün olarak alarak 6o günlük sürenin bitimindeki ertesi gün yeni reçete yazdırabilirsiniz. Tatil gününe denk gelirse, tatil bitimindeki ertesi gün reçete yazdırabilirsiniz. Medikal reçete karşılığı, reçetede belirtilen miktarı; aylık 120, en fazla 2 aylık 240 adet teslim eder. SGK’nın ödeyeceği miktarın üzerinde olan tutar hasta tarafından medikal firmaya ödenir. Malzeme alımı yapacağınız firmanın SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir. 

SORU: Yetişkin ve çocuk bezi ödemelerinde fiyat farkı var mıdır? 

CEVAP: Evet vardır. SGK’nın Çocuk Bezi için ödediği Birim Fiyat; 70 kuruş, yetişkin bezleri için ödenecek miktar 90 kuruştur. 

SORU: Kızımın idrar kontinası (idrar tutumama) var. Bez ödemesi alabilir miyim? 

CEVAP: İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Yani idrar kontinansı ile birlikte gaita inkontinansının da bulunması bunun raporda belirtilmesi gerekir. Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. Ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır 

SORU: Kızımın kolostomisi var. Hasta bezi alabilir miyiz? 

CEVAP: Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır. Yani kolostomi yanında idrar tutamama sorunun varlığı halinde bez ödemesi yapılır. 

SORU: Oğlum 10 yaşında ve artık yetişkin bezi kullanıyoruz. Ancak medikalden bize çocuk bezi ödeneceği belirtildi. Bu durumda ne yapabilirim? 

CEVAP: Bu konuda SUT içinde gerekli düzenleme yapıldı. Bez raporunuzu yenileyerek, çocuğunuzun bel çevresi, kilo veya boy olarak yetişkin bezi kullanması gerektiği yönünde bir ifadenin raporda olması gerekir. Bunun için doktorunuza durumunuzu belirterek uygun raporu alınız. 

SORU: Hasta alt bezlerinin çölyak hastalarının gıda ürünleri ödemelerinde olduğu gibi SGK ya yıllık rapor teslimi yapılıp, bedellerin hasta sahipleri üzerine yapılması ile ilgili bir çalışma var mıdır? 

CEVAP: Bu yönde taleplerimizi SGK’ya ilettik ancak kabul görmedi. Hasta ve yakınlarını mağdur etmeden en uygun hizmet sunumu bu şekilde olacaktır. Böylece hasta ve hasta yakınları ilave ücret ödemesi yapmadan Kurumdan aldıkları ödeme ile istedikleri yerden daha indirimli olmak üzere daha fazla bez alabileceklerdir. Bu tür taleplerinizi BİMER aracılığı ile SGK’ya iletebilirsiniz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; bu şekilde bir uygulama; geri ödeme sigortalı üzerine bir bankaya yapılacağından özellikle boşanmış ve engelli çocuğu baba üzerinden sağlık yardımına devam eden annelerin daha önce yaşadığı sorunu (ücreti babadan geri alamamak) yeniden gündeme getirecektir. Böyle bir uygulama gerçekleşirse; bu annelerin yeniden mağdur olmaması için çocuklarının velayet belgesi ile geri ödemenin baba yerine anne üzerine yapılması çözümü değerlendirilmelidir. 

Ayşe SARI SAHİM-SEN Engelliler Komisyon Başkanı. 
GEAH Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi 
TEYVAK Yönetim Kurul Üyesi 
SİMESEN Genel Merkez Engellilik Mevzuatı Danışman

Kaynak ==> https://www.engelolma.net/hasta-alt-bezi-temini-makale,82.html

Yorum Gönder

0 Yorumlar