HAVA YOLU DEFEKTLERİ ÖZÜR ORANLARIHAVA YOLU DEFEKTLERİ

Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Sınıf 4
Sınıf 5
(Ağır Özürlü)
 Özür Oranı % 5
  Özür Oranı     % 10
      Özür Oranı % 20
 Özür Oranı % 40
Özür Oranı % 90+
Hava pasajı
defekti mevcut
Hava pasajı
defekti mevcut
Hava pasajı
defekti mevcut
Hava pasajı
defekti mevcut
Hava pasajı
defekti mevcut
İstirahat halinde dispne yok
İstirahat halinde dispne yok
İstirahat halinde dispne yok
İstirahat halinde dispne var ama hasta yatağa bağımlı değil
İstirahat halinde
ciddi dispne görülür, spontan solunum yetersizdir
Yürüme merdiven çıkma gibi günlük hayatın normal aktivitelerinde; stres,
koşuşturma, yokuş çıkma gibi
 güç isteyen aktivitelerde
dispne görülmez
Düz satıhta yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşamdaki aktivitelerde dispne görülmez. Stres, zorlanma, koşuşturma, yokuş çıkma gibi aktiviteler sırasında dispne görülür
Arada dinlenme süreleri olsa bile düz satıhta uzun süreli yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşam
aktiviteleri ve
stresli aktivitelerde dispne
görülür
Kişisel temizlik, giyinme gibi aktivitelerin dışındaki herhangi bir günlük
yaşam aktivitesini yaparken dispne görülür
Respiratuar
ventilasyon gerekmektedir
Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks, larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda
(bilateral), nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik)
Muayenede aşağıdakilerden
 bir veya birkaçı görülür:  Orofarenks, larengofarenks larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda
(bilateral)
Nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik)
Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür:
Orofarenks,
larengofarenks,
larenks, üst trakea (4.halkaya kadar),
 alt trakea, bronşlarda parsiyel
kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik)

Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks, larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik)Muayenede aşağıdakilerden
bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks, larenks, üst trakea (4.halkayakadar), alt trakea, bronşlarda
parsiyel kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik)

Kalıcı trakeotomili ve stomalı hastalarda Özür Oranı %40 olarak belirlenmiştir. Bu orana konuşma engeline ait Özür Oranı Balthazard Formülü kullanarak ilave edilir.

Respirasyon mekanizması akciğerleri ve diğer hava pasajlarını kapsar. Hava pasajları ise burun delikleri, nazal kaviteleri, ağız, farenks, larenks trakea ve bronşlar oluşturur. Hava yolunda görülen patolojiler hava yolunun kısmen (stenoz) ve tamamen (oklüzyon) kapanmasına sebep olabilir. Hava yolu defektlerinde dispne en önemli semptomdur. Dispne hastanın normal yaşantasını sürdürmesini engelleyebilir. Bu subjektif semptom, ilk önce egzersiz veya zorlanma sırasında görülür. Eğer istirahat halinde de dispne varsa bu durum patolojinin oldukça ciddi olduğunun bir belirtisidir. Dispne tek başına veya diğer semptomlarla birlikte görülebilir. Hava yolu patolojileri nedeniyle oluşan kayıplar sınıflandırılırken, uyku apnesi bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar