Sessiz kabin (akustik oda) tesliminde uygulanacak KDV oranı


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 21/07/2011  Sayı : 1071

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, işitme cihazları ve bunların ekipmanları ile ölçümleme aletlerinin alım, satım ve üretimi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek kendi ürettiğiniz ticari ismi "sessiz kabin" veya "akustik oda" olarak bilinen, sağırların işitme kaybını ölçmek amacı ile kullanılan odiometre isimli aletin en doğru ölçümü yapabilmesi için ses yalıtımı sağlayan, tek veya çift çidarlı kapalı kabin emvalinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 17/4-s maddesi ile özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna edilmiştir. 

Buna göre, işitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yönelik olarak üretilen, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.21 tarife pozisyonunun 90.21.40.00.00.00 GTİP numarasında yer alan "sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar" ın teslimi ve ithali KDV den istisnadır.

Ancak, 90.31.80.98.9000 GTİP numarasında yer alan, sağırların işitme kaybını ölçmek amacı ile Odiometre isimli aletin en doğru ölçümü yapabilmesi için ses yalıtımı sağlayan tek veya çift çidarlı kapalı kabin emvali olan sessiz kabin (akustik oda), münhasıran özürlülerin kullanımına yönelik olarak imal edilmiş araç ve gereçler arasında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu eşyanın tesliminde KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal Ve Hizmetler" başlıklı bölümünün 19.07.2008 tarih, 2008/13902 sayılı Kararname ile değişik 22 inci sırasında;

"22-18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (aksam, parça ve aksesuarlar hariç) pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri" yer almaktadır.

Ancak söz konusu eşya, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin B bölümünün 22 nci sırasındaki eşyalar kapsamında da yer almadığından, sessiz kabin (akustik oda) olarak adlandırılan eşyanın, ithali ve yurt içi tesliminde genel oranda ( %18) KDV uygulanacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar