Sol kalçasından özürlü mükellefin araç alımında ÖTV istisnası

Veren Makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih : 06/03/2013 Sayı : 195

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden, hakkınızda ... Hastanesi tarafından düzenlenen 30/7/2012 tarihli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda sakatlık derecenizin % 28 olduğu ve sol kalça koksartroz zeminde kalça artroplasti ameliyatlısı olduğunuz belirtilmekte ve ÖTV Kanununun 7 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanılmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ilgili açıklamalara, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1) bölümünde ve 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde yer verilmiştir.

Buna göre, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için, alıcının maluliyetine veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu, "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olma ve araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırma şartları aranılmaktadır.

Özel tertibatın, raporda yazılan sakatlığa uygun olarak aracın hareket ettirici aksamında yapılmış olması zorunlu olup, hareket ettirici aksamdan kastın bahse konu Sirkülerinin 3/b bölümünde, debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu olduğu belirtilmiştir.

Hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın kullanılabilecek olan araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu ve/veya sinyal kolu, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fiskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınarak direksiyon simidine monte edilmesi vb. gibi) tadilatlar yapılmak suretiyle kullanılabilecek araçlar için söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında otomatik vitesli araçlar esas itibariyle, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemekle birlikte, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vites, münhasıran bu durumda olanlarla sınırlı olarak, hareket ettirici özel tertibat olarak kabul edilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan sağlık kurulu raporunuzdan sol alt ekstremitede engelinizin olup olmadığı anlaşılmamaktadır.

Buna göre, bahsi geçen raporun verildiği hastaneye başvurularak, sol alt ekstremitede engeliniz bulunduğunun belirtilmesi halinde, otomatik vitesli bir aracı ilk iktisabınızda ÖTV Kanununun 7/2 nci maddesi kapsamında istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar