Sürekli iş göremezlik geliri nedir, nasıl alınabilir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulu’nca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
İş kazasına uğrayan işçi, iş göremezlik geliri talebi için örneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan tahsis dilekçesini kuruma iletmelidir. Ayrıca sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluna, varsa ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı olduğunun kabul edildiğine dair belgeler, çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel hâlini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler gönderilir.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, işçinin çalıştığı işten ayrılması şartı aranmaz.
Tüm bu bilgiler ışığında, geçen cuma sorusunu paylaştığımız okurumuzun eşine, belirtildiği gibi yüzde 40 oranında meslekte kazanma gücü kaybının tespiti halinde, sürekli kısmi iş göremezlik gelirinin bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar