Yüz Çevresi Kusurları İçin Engel Oranları


Sınıf :1
Yüzdeki anormallik daha çok cilt yapısındaki bozukluklar ve dış görünümle sınırlı ise;
 • Edinsel (Doğuştan olmayan) nedenlerle fiziksel görünümü bozan burun eğriliği : %2
 • Dış kulağın tek taraflı kaybı veya şekil bozukluğu : %3
 • Frontal(Alın) kemikte çökme : %5

Sınıf : 2

Cilt bozukluğu olsun veya olmasın yüzün bir kısmının destek yapısında kayıp olması

 • Yanakla beraber burun veya frontal(Alın) kemikte çökme : %6
 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın(Üst çene kemiği) kısmi kaybı (medial duvar kaybı) : %10
 • Tükürük bezi kanallarının yaralanması veya hastalıkları sonucu sürekli fistül* : %7
 • Orbital(Yüz yörüngesinde) ve/veya intrakranial sekel(kafa içerisinde) bırakan komplikasyonlu sinüzitler (fonksiyon kaybı ilgili uzmanlık dalı tarafından ayrıca değerlendirilir) : %10
 • Dış kulağın çift taraflı kaybı veya şekil bozukluğu : %7

Fistül : Doğuştan veya sonradan oluşan, bir organdan diğerine veya deri yüzeyine uzanan, iki ucu açık, normal dışı tüp benzeri geçiş veya kanal.

Sınıf : 3

Yüzün anatomik kısmı veya bölgesinde kayıp olması

 • Burunun kozmetik deformiteye yol açan kısmi kaybı : %15
 • Cerrahi veya travma sonucu mandibula(alt çene kemiği) segmenter(bölüm) rezeksiyonu* : %13
Rezeksiyon : Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale.

Sınıf : 4

Yüzde ileri derecede şekil bozukluğu

 • Doğumsal anomali, travma, kanser ve/veya kanser ameliyatına bağlı olarak normal yüz anatomisinin aşırı bozukluğu : %30
 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın(çene kemiğinin) kısmi kaybı (medial duvara ilaveten veya medial duvar dışında bir duvarının kaybı) : %35
 • Cerrahi veya travma sonucu hemimandibulektomi : %33
 • Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı (hafif) : %25
 • Primer atrofik rinit (ozena) : %20
 • Travma, tümör veya ameliyat sonrası en az bir alveoler arktaki bütün kalıcı dişlerin kaybı : %17
 • Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları : %25

Sınıf : 5

Bireyin fiziksel, psikolojik ve duygusal durumunu belirgin bir şekilde etkileyen ve ileri derecede fonksiyon bozukluğuna yol açan yüz şekil bozuklukları

 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın (çenenin) tam kaybı (fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda %50’den fazla kayıp) : %45
 • Burnun tam kaybı : %47
 • Her iki göz küresinin kaybı (fonksiyon kaybı ilgili uzmanlık dalı tarafından ayrıca değerlendirilecektir): %47
 • Cerrahi veya travma sonucu mandibüla ön segmentinde %50’den fazla kayıp: %56
 • Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı (Tam dil yokluğu veya konuşma ve yutmayı zorlaştıracak derecede dilin en az 2/3’sinin alındığı dil harabiyeti veya bilateral hipoglossal sinir paralizisi): %55
 • Ameliyat edilemeyen burun, paranazal sinüsler, çene, ağız ve farinks tümörleri : %65

Yorum Gönder

0 Yorumlar