Engelli Araç İthalinde Yetkili Gümrük İdareleri


Engelli Araç İthalinde Yetkili Gümrük İdareleri

Gümrük vergilerinden muafiyet kapsamında özel tertibatlı engelli aracı ithal etme talebinde bulunan kişilerin kendileri, vasileri veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından araç Türkiye’ye getirilmeden önce, aşağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulmalıdır. 

• Engellilik durumunu gösteren sağlık raporunun aslı veya söz konusu raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği, 

• Bizzat engelli kişi tarafından kullanılacak araç için, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi, 

• Nüfus cüzdanı örneği, 

• Adına ithalat yapılacak engelli kişinin hukuki tasarruf ehliyetinin bulunmaması halinde vasilik belgesi. 

Bir önceki alt başlıkta sayılan diğer belgeler, yetkili gümrük idaresinden olumlu komisyon kararı alınması halinde ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aranacaktır. 

Yetkili Gümrük İdareleri: 

1- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

2 - Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (İstanbul) 3 - Gebze Gümrük Müdürlüğü (Kocaeli) 

4 - İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 5 - Malatya Gümrük Müdürlüğü 

6 - Rize Gümrük Müdürlüğü 

7 - Mersin Gümrük Müdürlüğü

Yorum Gönder

0 Yorumlar