Engelli Ayrımcılığı ile Mücadele

Türkiye’de, 8.5 milyon (nüfusun yaklaşık %12’si) engelli yaşamaktadır. Bu rakam zihinsel engelli, fiziksel engelli (ortopedik, duyma ve görme bozuklukları) ve kronik zihinsel hastalık sahibi insanları kapsamaktadır. Türkiye’de ayrımcılığın önlenmesi adına yürürlükte olan bir kaç yasaya rağmen, engellilerin büyük bir kısmı sosyal tutumlar, resmi politikalar ve fiziksel bariyerler sebebiyle ötekileştirilmektedir. Engelli kişileri güçlendirmenin ve onlara evlerinde, toplumda ve iş yerlerinde birer vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme olanağı sunmanın anahtarı bu engelleri kaldırmaktır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri


Bu proje, Türkiye’de engellilere yapılan ayrımcılıkla mücadele için stratejiler belirlemeyi ve bu alanda bilgili ve kanıta dayalı politikalar geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bunun için iki temel faaliyet yürütülmüştür. Öncelikle, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından engelli kişilerin ayrımcılığa ve buna maruz kaldıkları iş ve çalışma hayatları, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi farklı alanlara bakış açıları üzerine saha çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ayrıca engellilerin siyasi eğilimleri, adalete erişimleri, sosyal aktivitelere katılımları, toplumsal entegrasyon ve bilgiye erişim ile ilgili deneyimlerine de yönelmiştir. Çalışmaya katılanlara, ayrımcılıkla başa çıkmak için hangi yöntemleri kullandıkları ve mevzuat ve destek mekanizmaları hakkındaki bilgileri sorulmuştur.

Ülkede türünün tek örneği ve en kapsamlısı olan anketi Engellilere Ayrımcılıkla Mücadele sempozyumu izlemiştir. İlgili bütün kamu kuruluşlarının ve sosyal tarafların katıldığı etkinlik, anketin sonuçlarının paylaşılması ve başta istihdamda eşit muamele direktifi olmak üzere AB politikaları ve mevzuatı hakkında bilinç oluşturulmasını sağlamıştır. Sempozyum, Türkiye’de engellilerin karşılaştıkları zorlukları ve bunları çözmenin yollarını belirlemiştir.

Projenin sonucu olarak, anket ve sempozyumla ilgili materyaller, ulaşılabilir formatlarda (metin, ses kaydı, broşür) yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak, proje için bir internet sayfası oluşturulmuştur (www.ozida.gov.tr/ayrimciliklamucadele).

Yorum Gönder

0 Yorumlar