Engelli Bireylerin Entegrasyonu

Türkiye’de, yaşamını engelli olarak sürdüren 8,4 milyon (her 8 vatandaştan biri) vatandaşın büyük bir kısmı sosyal tutumlar, resmi politikalar ve fiziksel bariyerler sebebiyle ötekileştirilmektedir. Engelli kişileri güçlendirmenin ve onlara evlerinde, toplumda ve iş yerlerinde birer vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme olanağı sunmanın anahtarı bu engelleri kaldırmaktır. AB bu sürece, engelli kişilerin insan haklarını eşit ve etkin bir biçimde kullanabilmelerini teşvik eden sivil toplum kuruluşlarına finansman sağlayarak destek olmuştur.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri


Bu projenin amacı, engellilik konusunda etkin sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını güçlendirmek ve bu alandaki politikalarda tam yetkiye sahip devlet kurumu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini geliştirmektir. 

Bu hedefler, sivil toplum kuruluşlarındaki personelin profesyonel becerilerinin ve bilgilerinin eğitim programları ve çalıştaylarla artırılmasıyla elde edilmiştir. Dahası, engelli insanlara karşı ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunan projelere finansal destek sağlanmıştır.

İdari boyutta, AB ülkelerine yapılan inceleme gezileri sayesinde engelli uzmanları dahil olmak üzere önemli sağlık sektörü yetkililerine en iyi yöntemler konusunda eğitim verilmiştir. Bu istişarelerin sonucunda, ülkedeki engellilik mevzuatında ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün işleyişinde yenilikler yapılması konusunda öneriler sunulmuştur.

Proje ayrıca, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında sivil toplum kuruluşlarının temsil ettikleri kişiler adına lobi ve savunma faaliyetlerini güçlendirmelerini sağlayan profesyonel çalışma ilişkisi oluşturmayı da amaçlamıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar