ENGELLİLERE YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR

Özürlüler Kanunu ile;
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre ödenen aylıklar %200 ila %300 oranında artırılmış, ayrıca ilk defa 18 yaşın altındaki özürlülere de aylık bağlanması sağlanmıştır.

ÖZÜRLÜ AYLIĞI

Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı Kanun’a göre ödenen aylıktır.
Özürlü Aylığından Yararlanma Koşulları Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre “özürlü” (özür oranı %40- %69) ve “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü” (özür oranı %70 ve üzeri) olan,

Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla
belirlenen muhtaçlıksınırının altında olan kişiler. Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü çocukların aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu
tarafından karşılanacaktır.

Özürlü Aylığının Bağlanması İçin Gerekli Belgeler

* Başvuru formu,
* Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak
sağlık kurulu raporu,
* Aylığın vasiye ödenmesi gereken hallerde mahkemeden
alınmış vasilik kararı.

Başvuru Yerleri

İkamet edilen yerdeki Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine başvurulmalıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile PTT arasında yapılan protokol gereğince % 70’ten fazla özürlülük oranı bulunan vatandaşların aylıklarının, istemeleri halinde evlerinde ödenmesi uygulaması da Eylül 2008 tarihinden itibaren başlamış bulunmaktadır.

MUHTAÇ AYLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen muhtaç
aylığından yararlanmak için;
* % 40 ve üzerinde özürlü olmak
* Sosyal güvencesi olmamak
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmamak
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olmak
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir.

Muhtaç Aylığının Bağlanması İçin Gerekli Belgeler Aylık bağlanması için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
* Muhtaç Aylığı Başvuru Formu
* Sağlık Kurulu Raporu

Başvuru Yeri

Özürlü kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Ekonomik yoksunluk içinde olan özürlü kişilerin; ayni ve nakdi yardım, ortopedik ve diğer yardımcı araç gereçler ile ilaç gibi ihtiyaçları, talepleri halinde il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar