ÖRNEKLERLE ENGELLİLERİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Örnek 1: 2018/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışan ve çocuğu olmayan 1. derece engellilik indiriminden faydalanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirim tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği
şekilde hesaplanacaktır.


2018 Takvim Yılının Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50X12=)

24.354,00 TL
Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Gelir Vergisi Kanunu       32 nci madde)
-Ücretlinin Kendisi İçin %50

%50

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (24.354,00X%50=)

12.177,00 TL

Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (12.177,00X%15=)

1.826,55 TL

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1.826,55 /12=)

152,21 TL


Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 152,21 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından
aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.

Ocak/2018 Brüt Asgari Ücret
2.029,50 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı
1.725,07 TL
1. Derece Engellilik İndirimi Tutarı
1.000,00 TL
Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı
725,07 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi
108,76 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek Azami A.G.İ Tutarı

152,21 TL
2018 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı
108,76 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi
YOK
Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 108,76 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (152,21 - 108,76=) 43,45 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.

Örnek 2: 2018/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışan ve 2 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olan 2. derece engellilik indiriminden yararlanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.


2018 Takvim Yılının Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50X12=)

24.354,00 TL

Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)
-Ücretlinin Kendisi İçin %50
-Ücretlinin Çocukları İçin %15


%65

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (24.354,00X%65=)

15.830,10 TL

Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (15.830,10X%15=)

2.374,52 TL

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (2.374,52 /12=)

197,88 TL


Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 197,88 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.

Ocak/2018 Brüt Asgari Ücret
2.029,50 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı
1.725,07 TL
2. Derece Engellilik İndirimi Tutarı
530,00 TL
2. Derece Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı
1.195,07 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi
179,26 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek Azami A.G.İ Tutarı
197,88 TL
2018 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı
179,26 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi
YOK


Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 179,26 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (197,88 - 179,26=) 18,62 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.

Örnek 3: 2018/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışmayan ve 2, 10, 16 yaşlarında üç çocuğu olan 3. derece engellilik indiriminden faydalanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

2018 Takvim Yılının Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50X12=)

24.354,00 TL

Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)
-Ücretlinin Kendisi İçin %50
-Ücretlinin Eşi İçin %10
-Ücretlinin Çocukları İçin %25%85
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (24.354,00X%85=)
20.700,90 TL
Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (20.700,90X%15=)
3.105,14 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (3.105,14/12=)
258,76 TLAsgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 258,76 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.


Ocak/2018 Brüt Asgari Ücret
2.029,50 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

1.725,07 TL
3. Derece Engellilik İndirimi Tutarı
240,00 TL

3. Derece Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı

1.485,07 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi
222,76 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek Azami A.G.İ Tutarı

258,76 TL
2018 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı
222,76 TL
2018 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi
YOK


Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 222,76 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (258,76 - 222,76=) 36,00 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar