ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI


GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

Ücretli çalışan özürlü kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, Serbest meslek sahibi özürlü kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlüler, gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

Başvuru Yerleri Çalışan özürlü bireyler ve bakmakla yükümlü oldukları özürlü yakını olan çalışanlar, özür oranlarına göre vergi indiriminden faydalanmaktadır. Özürlü devlet memurları ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını olan devlet memurlarının; çalıştıkları kurumun ilgili birimine başvurmaları gerekmektedir.

Diğer çalışan özürlü bireyler ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını bulunan çalışanlar ise çalıştıkları işyerinden alacakları durumlarını gösterir belge ile illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. (www.gib.qov.tr)

Gerekli Belgeler
Özürlü hizmet erbabı için; dilekçe ve çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf; 

bakmakla yükümlü özürlüsü olan hizmet erbabı için; dilekçe ve çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, kendisinin ve özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge, 

Özürlü serbest meslek erbabı için; dilekçe ve vergi kimlik numarasını veya TC kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf; bakmakla yükümlü olduğu özürlüsü bulunan serbest meslek erbabı için; serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya TC kimlik numarasını gösteren belge, özürlü kişiye ait nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren  Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için; dilekçe, vergi kimlik veya TC kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Bakanlar Kurulu, Emlak Vergisi Kanunu ile özürlü bireylerin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskene ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

Emlak vergisi indiriminden yararlanmak için, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış olan Özürlüler için sağlık kurulu raporu, dilekçe ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile konutun sınırları içinde bulunduğu belediye başkanlığına başvurulmalıdır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI


H sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenen özürlü bireylerin yurtiçinden alacakları araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır.

Aynı muafiyet özel tertibat şartı olmaksızın %90 ve üzeri özür derecesine sahip olup araç kullanamayacak durumda olan özürlülerin yakınları ya da istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılmak üzere alınacak araçlar için de uygulanmaktadır. Özürlü kişi adına tescil edilen taşıtlar  Motorlu Taşıtlar Vergisinden de muaftır. Ancak, Katma Değer Vergisinde herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve uygulama ile ilgili olarak vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir. (www.gib.gov.tr)

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Özürlü kişilerin yurt dışından ithal edecekleri özel tertibatlı olan araçlar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Özel tertibatlı taşıt ithal etmek isteyen özürlü kişilerin Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. (www.gumruk.gov.tr)

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Sadece özürlü bireylerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi araçlar) ile özel bilgisayar programları KDV’den istisna tutulmuştur. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtaları bu istisna kapsamında değildir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar