Özürlülerin Sağlık Giderlerinin Karşılanması


Sosyal güvencesi olan özürlülerin tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında olmayan (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.) ve yeterli ödeme gücü bulunmayan özürlü kişiler yeşil kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları temin edilmektedir.

Yeşil Kart ve Genel Sağlık Sigortası


Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin teşhis, tedavi, ilaç, diş tedavisi, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart verilerek karşılanmaktadır. Yeşil kart almak isteyenlerin il merkezinde II Sağlık Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara başvurması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortasının uygulamaya başlamasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten kalkacaktırancakyeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler ve primleri belirlenen koşullarda devlet tarafından karşılanacaktır.

BAKIM
Özürlüler Kanunu’na göre; Özürlü kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti sunulması esastır.

Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır.Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlülere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir.

Bakıma muhtaç özürlünün aile içerisinde bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla verilmektedir.Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücretinden yararlanabilmek için; İlgilinin %50’nin üzerinde özür derecesi olup, raporunda ağır özürlü ibaresi bulunması, Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olarak değerlendirilmesi,

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık geliri bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekmektedir.

Bakım ücretinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir:

* TC Kimlik Numarası beyanı,
* Özürlü sağlık kurulu raporu,
* Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

* Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
* İki adet vesikalık fotoğraf,
* Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
* Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
* Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı. Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

Bakım Ücreti
Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için iki aylık net asgari ücret tutarında, Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında, Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme
yapılır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar