SÜRÜCÜ/SÜRÜCÜ ADAYI VE ARAÇLARA İLİŞKİN KOD TABLOSU
a) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR


01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması

01.01. Gözlük

01.02. Kontakt Lens(ler)

01.05. Göz siperi

01.06. Gözlük veya kontakt lensler

01.07. Kişiye özel optik aygıt

02. İşitme desteği/iletişim desteği

03. Uzuvlara yönelik protez/ortez

03.01 Kol/kollar için protez/ortez

03.02 Bacak/bacaklar için protez/ortez

47. İki tekerlekli araç kullanamaz

61. Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce)

64. Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.

101. Monoküler

102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz

103. Sağlık raporu yenileme süreleri

103.01 Üç ayda bir sağlık kontrolü

103.02 Altı ayda bir sağlık kontrolü

103.03 Yılda bir sağlık kontrolü

103.04 Üç yılda bir sağlık kontrolü

103.05 Beş yılda bir sağlık kontrolü

b.TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK KODLAR 

62. Kişinin yaşadığı yere göre .......km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir

63. Araçta yolcu taşıyamaz

65. En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir

66. Römorklu araç kullanamaz

67. Otoyollarda araç kullanamaz

68. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz

69. EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)")

70. ... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)

71. ... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)

73. Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir.

79. Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler

79.01. Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir.

79.02. Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir.

79.03. Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir.

79.04. Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir.

79.05. Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir.

79.06. İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir.

80. "24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz.

81. "21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz.

95. 2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler.

96. B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.)

97. 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir

c. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR

104. Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir.

105. İş Makineleri

105.01 Yüzey Kazıma Makinesi

105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi)

105.03 Dozer (lastik tekerlekli)

105.04 Ekskavatör

105.05 Finişer

105.06 Forklift

105.07 Greyder

105.08 Mobil Rıhtım Vinci

105.09 Silindir

105.10 Vinç (Lastik tekerlekli)

105.11 Loder (Yükleyici)

105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi

105.13 Zemin Süpürme Makinesi

105.14 Biçerdöver

105.15 İş Kamyonu

105.16 İş Makinesi (Yükleyici)

105.17 Terminal Traktör

105.18 Serdümen

105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci

105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci

105.21 Konteyner Dorse Vinci

105.22 Dolu Konteyner Makinesi

105.23 Boş Konteyner Makinesi

105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi

105.25 Pamuk Hasat Makinesi

105.26 Pamuk Toplama Makinesi

105.27 Arazöz

105.28 Beton Pompası

105.29 Oto Kreyn

105.30 Kazıyıcı-Yükleyici

105.31 Mobil Vinç

105.32 Mack Taşıyıcı

105.33 Mıcır Serici

105.34 Asfalt Serme Makinesi

105.35 Manlift

105.36 Kaldırma Taşıma Vinci

105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu)

105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi

105.39 Bezelye Hasat Makinesi

105.40 Transmikser​​

d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR

10. Modifiye vites

10.02 Otomatik vites

10.04 Uyarlanmış vites kolu

15. Modifiye edilmiş debriyaj

15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı

15.02 Manuel debriyaj

15.03 Otomatik debriyaj

15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir

20. Modifiye edilmiş fren sistemleri

20.01 Uyarlanmış fren pedalı

20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı

20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı

20.05 Eğik fren pedalı

20.06 Elle çalıştırılan fren

20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”)

20.09 Uyarlanmış park freni

20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem

20.13 Diz ile harekete geçirilen fren

20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi

25. Modifiye hızlanma sistemi

25.01 Uyarlanmış hız pedalı

25.03 Eğik hız pedalı

25.04 Manuel hız pedalı

25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı

25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi

25.08 Soldaki hız pedalı

25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem

31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri

31.01 Paralel pedallar ekstra seti

31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar

31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem

31.04 Yükseltilmiş zemin

32. Kombine fren ve hızlanma sistemi

32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi

32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi

33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi

33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi

33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi

35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.)

35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları

35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları

35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları

35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları

40. Modifiye direksiyon

40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”)

40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.)

40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu

40.09. Ayakla işletilen direksiyon

40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.)

40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi

40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi

42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları

42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz

42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz

42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı

42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları

43. Sürücü koltuğu pozisyonu

43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu

43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu

43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu

43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu

43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri

43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri

44. Motosiklet modifikasyonları

44.01. Tek elle işletilen fren

44.02. Uyarlanmış ön frenler

44.03. Uyarlanmış arka frenler

44.04. Uyarlanmış hız sistemi

44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği,

44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N) (örneğin: “44.09(140N)”)

44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”)

44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri

44.12. Uyarlanmış tutma kolu

45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir

46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir

47. İki tekerlekli araç kullanamaz

50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir.

78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir

102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz

Yorum Gönder

0 Yorumlar