Engelli Sigortalı Teşvik İşlemleri


1-Giriş

İşçi çalıştırma ile ilgili yürürlükte olan bir takım teşvikler bulunmaktadır. Teşviklerin takibi, işlemi ve kontrolü zor olmakla beraber işverenler cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamak için teşviklerden faydalanmıyor. Engelli çalıştırma ile ilgili teşvik, çalışmamızın konusunu oluşturuyor.

2-Engelli Çalıştırma Zorunluluğu


Engelli çalıştırma zorunluluğu; Madde 30’da;İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

3-Engelli Teşvik Kapsamı


Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır.

3.1-Teşvikten Yararlanmanın Şartları


3.1.1-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,

3.1.2-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması,

3.1.3-5510 Sayılı kanun gereği işyerinde yapılacak denetim ve kontrollerde sigortasız işçi çalıştırıldığı veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığına ilişkin tespit bulunmaması gerekmektedir.

3.2-Teşvikten Yararlanmayacak Olan Sigortalılar

3.2.1-Aday çırak, çırak ve öğrenciler,

3.2.2-Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar,

3.2.3-SGDP’ye tabi çalışanlar,

3.2.4-Yer altı ve su altı işyerlerinde çalıştırılanlar.

3.3-Teşvik Kapsamına Girmeyen İşyerleri

3.3.1-Kamuya ait olan,

3.3.2-Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar.

3.4-Teşvikten Faydalanmak İçin Yapılacak işlemler

Teşvikten faydalanmak isteyen işverenlerin, engelli çalıştırdıkları sigortalılara ait bilgileri Türkiye İş Kurumu web servis aracılığıyla E-bildirge programında “Engelli ve işsizlik teşvik yönetimi” programına tekrardan şifre ile giriş yaparak, Engelli personel T.C. numarası ile sorgulama yapacaktır. “Sorgulama işleminiz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir” mesajı alındıktan sonra İşkur’dan gelen bilgiler kontrol edilerek program vasıtasıyla sisteme kaydedilir.


İşverenler çalıştırdıkları engelli sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildireceklerdir.


Örnek; Bay (A) % 40 Engelli olarak işe girişi yapılmış olup Brüt 3.292,72.-TL ücret ödenecektir.


Teşvik Hesaplaması ;

5510 Sayılı Prim Teşviki : 3.292,72 x 5 / 100 = 164,64.TL

4857 Sayılı Kanun Prim Teşviki : 2.029,50 x 15,5/100= 314,57.-TL


Örnekte görüldüğü üzere 5510 sayılı prim teşviki Brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanıyor iken 4857 Sayılı Kanun Prim Teşviki asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.


4-Sonuç

Söz konusu teşvik 01.07.2008 tarihinden itibaren sürekli olarak uygulanacaktır. Geçmiş tarihli engelli çalıştırmaya başlamış olabilirsiniz fakat 4857 sayılı prim teşvikinden faydalanmıyorsanız E-bildirgesini vermediğiniz aydan itibaren gerekli işlem adımlarını yerine getirmek suretiyle çalıştıracağınız engelli personel başına 5510 sayılı %5 teşvikten faydalandıktan sonra 4857 sayılı kanun prim teşvikinden 314,57.-TL tutarında faydalanabilirsiniz.

Kaynaklar

4857 sayılı İş kanunu

19/08/2008 tarihli 2008/77 sayılı SGK genelgesi

Yorum Gönder

0 Yorumlar