Sağlık kurulu raporu üzerinde oran bulunmaması halinde ÖTV istisnası

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 12.06.2018 Sayı : 550127

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen ... tarihli ve ... sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda, "Sağ alt ekstremite orta derece polio sekeli" teşhisi ve "Otomatik vitesli + Özel tertibatlı (gaz ve fren solda) araç kullanabilir" değerlendirmesinin yer aldığı, ancak rapor üzerinde herhangi bir oran bilgisinin yer almadığı görülmüş olup, bahse konu sağlık kurulu raporuna istinaden 28/05/2010 tarihinde ... plakalı aracın ÖTV istisnası kapsamında iktisap edildiği, yine aynı sağlık kurulu raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında yeni bir araç alınmak istendiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde, engellilerin istisna kapsamında araç iktisabına ilişkin hükümler yer almakta olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Bu kapsamda, engellilik oranı % 90'ın altında olan engellilerden yalnızca, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan malul veya engelliler, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak, söz konusu istisna uygulamasından yararlanabilmektedir.

Öte yandan, bahse konu istisna uygulamasında engelli sağlık kurulu raporu; "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu ifade etmekte olup, bunun haricindeki raporlara istinaden işlem tesis edilmemektedir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formu ekinde Başkanlığımıza ibraz edilen engelli sağlık kurulu raporu üzerinde herhangi bir vücut fonksiyon kaybı oranına rastlanılmadığından, bahse konu sağlık kurulu raporuna istinaden ÖTV Kanununun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar