2014/10 Sayılı Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik hakkında GenelgeGENELGE
(2014/10)


Bakım hizmetinde bakıma muhtaç engelli bireylerin öncelikle insan onuruna yakışır şekilde bakımına, beslenmesine, korunmasına, becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal hayata uyumuna ilişkin bakım hizmeti sunulması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakım politikası açısından esas bir ilkedir. Bu nedenle bakıma muhtaç engelli bireylere yatılı bakım hizmeti sunan özel bakım merkezlerinin iş ve işleyişi; "Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği" ile düzenlenmiş ve bu Yönetmelik 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenen bakıma muhtaç engelli bireylerin yerleştirme işlemlerinde; anılan Yönetmeliğin "Merkez binasının kullanımı ve fiziksel şartları" başlıklı 31 inci maddesi ve "Merkezin genel çalışma esasları" başlıklı 49 uncu maddesinde belirtilen hususlara uygunlukları gözetilerek bu şartları ve esasları sağlayan merkezlere öncelik verilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.Nesrin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar

Yorum Gönder

0 Yorumlar