Otizm Eylem Planı nedir ?


Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan yeni engelliler politikasının sonucu olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Engellilerin toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlara yönelik temel hak ve hizmetlere ilişkin yasal düzenlemeler ihtiyaca göre gerçekleştirilmekle birlikte özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere yönelik spesifik çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Bu nedenle, OSB’li bireye sahip ailelerin ve OSB’li bireylerin artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen taleplerini karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesini sağlamak için uygun politikaların geliştirilmesine yönelik “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 13.4.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile onaylanmış, 3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” 3 Aralık 2016’da Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın himayelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.Söz konusu Ulusal Eylem Planı ile OSB’li bireylerin, erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, sağlık, istihdam ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılığa uğramadan eşit şekilde yararlanmaları hedeflenmiştir.2016-2019 yılları arasındaki 3 yılı kapsayan Ulusal Eylem Planında Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere Eylem Planında konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri bulunmaktadır. Aile Bakanlığı, Eylem Planında yer alan sorumluluk alanındaki tedbirlerin dışında Eylem Planının yürütülmesinde koordinasyon kurumu olarak görev yapmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar