Bahçeli'den Engellileri İlgilendiren Açıklama


MHP Lideri Devlet Bahçeli, 4 Aralık 2018 tarihli Grup Toplantısında engellileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. ''Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyor, başarılı bir hafta geçirmenizi içtenlikle temenni ediyorum. Televizyonlarından Grup Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan tüm kardeşlerimize gönül dolusu muhabbetlerimi iletiyorum.'' diyerek açıklamasına başlayan Devlet Bahçeli şöyle devam etti:


Hayatın; düşünenler için farklı, hissedenler için farklı, gülenler için farklı, ağlayanlar için farklı anlam ve içeriklere sahip olması eşyanın tabiatına uygundur.


Esasen bunda şaşılacak bir taraf da yoktur. Hayat dediğimiz karmaşık süreç; bazen trajedi, bazen komedi, bazen de çelişki halinde karşımıza çıkmaktadır.


Her ne olursa olsun asıl marifet, asıl meziyet çıkan veya çıkması muhtemel tüm engelleri birer birer aşmayı başarmakta saklıdır. Zorluklar karşısındaki direncimiz, engellere karşı mukavemet gücümüz hem karakterimiz hem de kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verecektir.


Şurası açık bir hakikattir ki, yaşam Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur. İnancımız gereği ilahi lütuflara şükretmek vazgeçilmez manevi ödevdir. Sağlık kadar hastalık, sevinç kadar hüzün hayatın gerçekleri arasındadır.Kim olduğumuz, nasıl bir şahsiyat ölçüsüne bağlı kaldığımız olağan veya olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan insani hallere göstereceğimiz reflekslerle yakından ilişkilidir.


Bilinmelidir ki, her şey insan içindir. Hiç kimse geleceğin ne olacağını, neyle karşılaşacağını, başına ne geleceğini önceden kesin bir şekilde bilemez, isabetle söyleyemez.


Düşmez kalkmaz bir Allah’tır, bunun haricinde insan her türlü gelişmeye, her neviden huzur ya da hasara açık veya adaydır. Engelli olmak insani bir haldir ve hepimizin, her insanının maruz kalacağı bir durumdur.


Bildiğiniz gibi dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü.


Engelli olmanın, bir engelle yaşamanın, bir engele uğramanın ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini, hangi sonuçlara kapı araladığını samimiyetle, dikkatle analiz ettik.


Elbette engelli kardeşlerimizin üstesinden gelinmesi aciliyet arzeden sıkıntıları, çözülmesi gereken problemleri olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki, bütün engeller kaldırılsın. Diliyoruz ki, engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın. Bekliyoruz ki, engelle mücadele eden kardeşlerimizin ellerinden tutulsun, destek verilsin, önleri açılsın.


Engeller takılmak için değil, aşılmak içindir. Engelli olmanın ayıplanacak, utanılacak, horlanacak, küçümsenecek, küçük görülecek, kusur sayılacak bir yanı asla yoktur.


Aksi bir tavır her şeyden önce insan olmanın asalet ve şerefine ağır bir bühtan, vahim bir saygısızlık olacaktır. Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz.


Hepsini kucaklıyoruz, hepsiyle bir ve bütün, aynı milletin eşit ve onurlu fertleri olduğumuza inanıyoruz. Empati yaparak, duygudaşlık köprüleri kurarak onların ne hissettiğini, neleri hedeflediğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.


Geçtiğimiz cumartesi günü, parti genel merkezimizde düzenlediğimiz toplantıyla bir nebze de olsa bunu göstermeye, engelli kardeşlerimizi özümsemeye gayret ettik.


Yeri gelmişken, bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Deniz Depboylu Hanımefendi olmak üzere bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum.


Bizim nezdimizde engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle, önlerine çıkarılan sanal ve sahte engelleri yıkma azimleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır.


Mesele vücutta bir eksikliğin olup olmaması değildir. Mesele akıl ve zihin ölçeğinde bir pürüzün olması da değildir. Mesele insan olmaktır, insanca bakabilmektir, insafla ve vicdanla hareket edebilmektir.


Ezcümle mesele muhabbette bir engelin olmaması, hoşgörüde, dayanışmada, yardımlaşmada herhangi bir engelin çıkmamasıdır. İnanıyoruz ki, sevgi varsa, saygı varsa engel yoktur. İnsanlık varsa bütün engeller bertaraf olmaya mahkûmdur. Acı duymak canlılara mahsustur. Acı başka acımak başkadır.


Fakat başkasının acısını yürekte duyup yüksek bir vicdanla ortak olmak ancak ve ancak insan olana, insanlık değerlerini ruhuna nakşetmiş kişilere özgü bir haslettir.


İster doğuştan olsun, isterse de sonradan çıksın, bir engeli bulunan kardeşlerimizin engellerle kıyasıya mücadeleleri imrenilecek ve örnek gösterilecek bir kararlılığın özetidir.


Bize göre asıl engel bedende ya da zihinde değil; algıda, davranışta ve insanlık değerlerinden mahrumiyette gizlidir.


Parti Programımızda anlam ve karşılık bulduğu üzere; engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılmasına bağlıdır.


Anaokulundan başlayarak; eğitim sürecinin her aşamasında, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde, iş ve meslek hayatlarında engelli kardeşlerimizin muhatap kaldıkları sorunları kökünden bitirmek, hepimizin hem insani, hem de vicdani görevleri arasındadır.


Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili atılacak her adımın, yapılacak her kanuni düzenlemenin yanında ve arkasında önşartsız duracağız. Bu kapsamda TBMM’ne vermiş olduğumuz;


Engelli vatandaşlarımıza bağlanan aylıklarda muhtaçlık durumunun, aile geliri yerine kendi gelirlerine göre belirlenmesi,


Başkasının yardımına muhtaç engelli aylığının ayda 985 liraya, üç ayda 2 bin 954 liraya, engelli ve engelli yakını aylığının ayda 656 liraya üç ayda bin 969 liraya yükseltilmesi, Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olup, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenlerin malul sayılması, Kamuda engelli kotalarının yüzde 5’e çıkartılması, 2019 yılında en az 10 bin engelli atamasının yapılmasıyla ilgili kanun tekliflerimizin yasalaşması hususunda bütün gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.


Engel, onu kenara iten fazilet ve fedakârlık ruhu olduktan sonra hiçbir sorun yaratamayacaktır. Yılın bir gününde değil, her gününde bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız, onların tercümanıyız.


Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü farkındalık şuuruyla anıyor; sahip oldukları hiçbir engelin huzurlarına, ümitlerine, heveslerine engel olmamasını Cenab-ı Allah’tan diliyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Yorum Gönder

0 Yorumlar