Engelli Annesine Erken Emeklilik Hakkı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik olanağı sunuyor. Kanuna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan işçi (4/a), esnaf (4/b) veya memur (4/c) statüsündeki kadın sigortalıların prim ödeme sayılarının dörtte biri oranında artırım yapılarak, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Örneğin, dört yıl hizmeti bulunanlar 5 yıl prim ödemiş kabul edilir. Eklenen bu süre kadar emeklilik yaşı öne çekilir.


Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan kadınlara sağlanan bu hak 1 Ekim 2008 tarihinde getirildi. Bu nedenle, ilave süre hesabında, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışmalar dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008'den beri kesintisiz çalışmakta olan engelli çocuk annesi bir kadının on yıllık hizmetine 2.5 yıl ilave edilir. Prim ödeme süresi 10 yıl yerine 12.5 yıl kabul edilir. Bu anne normalde 54 yaşında emekli olacaksa, emeklilik tarihi de 2.5 yıl erkene alınır ve 52 yaşının ortalarında emeklilik hakkı elde eder.İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR DA YARARLANIR


Bu haktan SSK (4/a), Bağ-kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde çalışmakta olan tüm kadınların yanı sıra herhangi bir işte çalışmayıp isteğe bağlı sigorta yaptırmış olan kadınlar da yararlanır.


Evlatlık edindiği çocuğu bakıma muhtaç derecede ağır engelli olan kadın sigortalılar da erken emeklilik hakkından yararlanabilirler.


ENGELLİ ÇOCUK ANNESİ HANGİ HALLERDE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI ELDE EDER?


Erken emeklilik hakkı elde edebilmek için aranan "Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri" şöyle:


- Kuadripleji (2 kol ve 2 bacak felci), parapleji (Belden aşağısının tutmaması), dipleji (Sadece kolların ya da bacakların hareket ettirilememesi) ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji (Vücudun tek tarafının hareket ettirilememesi) veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.


- Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.


- İki gözde yüzde yüz (Tam) görme kaybı.


- İki elin kaybı.


- Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.


- Her iki bacağın alttan en az 1/3'ünün kaybı.


- Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler (Aşırı kilo kaybı).


- Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar.


HANGİ HASTANELERDEN RAPOR ALINABİLİR?Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için çocukla ilgili sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Rapor vermeye yetkili hastaneler şöyle:


- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,


- Devlet üniversitesi hastaneleri,


- Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,

- Sigortalıların ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri. 

Ahmet Kıvanç
Habertürk

Yorum Gönder

0 Yorumlar