Engelli Sürücü Adaylarının Sınavları Yeniden Düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı MTSK uygulama sınavında, engelli sürücü adaylarının eğitim ve sınavda kendi araçlarını Kullanmaları yönünde karar verdi.


Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dışlarında ve bu dersin sınavında kullanılacak araçlar hakkında, ilgi (c) Yönetmeliğinin 17nci maddesinin; "Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, ilgi (b) Yönetmelikte engelli sürücü adayları ile ilgili olarak; adayın özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği de sağlık raporunda belirtilmektedir.

Bu nedenle ilgi (c) Yönetmelikte düzenleme yapılıncaya kadar, ilgi (b) Yönetmelik hükmü gereği, sürücü adayının özel araç kullanması gerektiği ilgili komisyon tarafından düzenlenen sağlık raporunda belirtilmesi ve sürücü adayının sağlık raporunda özel tertibat kod numarası belirtilen araca sahip olması durumunda, özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt olup teorik derslerin eğitiminden soııra kendi adına kayıtlı araçla direksiyon eğitimi derslerine ve bu dersin sınavına girmesi ilgi (ç)  ile uygun görülmüştür.

Söz konusu kursları Sürücü adayının sağlık raporunda özel tertibat kod numarası belirtilen kendi adına kayıtlı araç ile direksiyon eğitimi derslerine ve bu dersin sınavına gireceklerin araçlarına ait bilgiler, il/ilçe Milli Eğitim müdürlüklerince aracın sağlık raporuna uygun olduğu ve "M", "A1”,"A2","A", "B'' ve "F" dışındaki araçlarda çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğu görüldükten sonra Özel MTSK Modülüne işlenecektir. Bu araç kontenjanı bir kursiyer olup sadece araç sahibidir. Engelli sürücü adayına sertifika düzenlendiğinde veya tüm sınav haklarını tamamladığında bu aracın Özel MTSK Modülünden kaydı silinecektir.

Ayrıca, ilgi (c) Yönetmelik eki EK-9'a göre yapılacak görevlendirmelerde, Bakanlık temsilcisi görevlendirildiğinde memur sayısında azaltma yapılmayacak sınavda görevlendirilen şoförlerden biri Bakanlık temsilcisi için görevlendirilecektir.


Kamuajans.com

Yorum Gönder

0 Yorumlar