Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Engelli Personeli İlgilendiren Açıklama
Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Partici, kamuda çalışan hizmetli statüsündeki engelli kamu personelin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kamuda çalışan bütün yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin müjde beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı.


Aralık; Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilmiştir. 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Dolayısıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, karşılaşılan sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir gündür.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor.


Çoğu yerde ve toplantıda duyarız: “Herkes bir engelli adayıdır” denir ve yapılan hizmetin bu nedenle hayata geçirildiği ima edilir. Çevremizdeki birçok kişi de bunu iyi niyetiyle söyler. Oysa ki bu, “Günün birinde ben ya da yakınım da bunlar gibi olabilir. Şükürler olsun ki böyle değiliz. Bu yüzden bunlara yardım edelim” benzeri, bencil ve engelli bireyleri ibret alınası insanlar olarak gören bir anlayışın ürünüdür. Bu nedenle; yapılacak her düzenleme günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de, bireysel farklılıklar dikkate alınarak, toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla yapıldığında, daha iyi sonuçlar vermektedir. Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da, henüz bu istediğimiz seviyeye gelmiş değildir. Fakat bu, gelecek için umutlu olmamızın önünde bir engel de değildir. Bizler; kararlı bir şekilde durarak, ne istediğimizi bilerek, kimsenin “yapamazsın” önyargısına kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alarak, bu engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz.


Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Ancak engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor. İşte biz de Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak bu sorumluluğun bilincinde bir sivil toplum kuruluşuyuz ve kamuda çalışan engellilerin haklarının takibi ve korunması noktasında her zaman yanlarındayız.


İşte bu nedenle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü değil bir farkındalık oluşturma günü olması adına Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak engellilerin yaşadığı bir soruna dikkat çekmek istiyoruz.


Şöyle ki:


Ataması yardımcı hizmetler kadrosuna yapılıp, engel durumuna göre iş verilen engelli kamu çalışanlarından, amirleri iş gücü beklemektedir. Ancak engelli çalışanın yapıp yapamayacağı işler konusunda mevzuatta bir tanım bulunmamaktadır. Çalışma durumları tamamen amirlerin inisiyatifine bırakılmış bulunan engelli memurlar, zaman zaman yapamayacakları işlere zorlanmaktadır. Bedensel engelli çalışana paspas yaptırmak, görme engelli olana bahçe temizletmek, bedensel sağlığı yerinde çalışanlardan beklenen işlerin aynısını istemek gibi uygulamalar, engelli çalışanı gerek psikolojik gerekse bedensel olarak yıpratarak, yardımcı hizmetler kadrosundaki engelli kamu çalışanlarının hayatını çekilmez bir hale getirmektedir. Ayrıca bu durum yönetici ile engelli çalışanı karşı karşıya getirmektedir.


Yardımcı hizmetler kadrosundaki engelli kamu çalışanlarımız Meclisimizden, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Genel İdari Hizmetler kadrolarına geçişleriyle ilgili gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve bu durumun bir defaya mahsus kamuda çalışan bütün yardımcı hizmetler sınıfındaki personeli kapsaması yönünde müjde beklentisi içerisindedirler.


Ülkemizde son yıllarda istihdam ve yaşamın daha birçok noktasında, engelli bireylerin yaşamlarında olması gereken yönde yapılan ve yapılmaya çalışılan iyileştirme hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda, kamuda çalışan engelli bireyleri örseleyen bu sorununda çözüleceğine inanıyor ve Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak bu sorunun takipçisi olacağımızı belirtiyor, engellerin olmadığı bir yaşam diliyoruz.


Resul PARTİCİ
Engelsiz Eğitim Sen Genel Başkanı

Yorum Gönder

0 Yorumlar