2019 Engelli İndirimi Tutarı Belli Oldu1 Mart 2018 tarih ve 3. Mükerrer Resmi Gazete’de 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği yayımlandı. Söz konusu tebliğde 2019 yılında uygulanacak engelli indirimi oranlarının aşağıdaki şekilde belirlendiği görüldü.


Anılan Tebliğ’in “Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar” başlıklı 3/2-c maddesinde;

“c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için 1.200 TL,

– İkinci derece engelliler için 650 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 290 TL,

“hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 2019 yılında engellilerin gelir vergisi matrahından birinci derece engelliler için 1.200, ikinci derece engelliler için 650 ve üçüncü derece engelliler için 290-TL indirim yapılacak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar