Engelli Çocuğu Bulunan Öğretmenlerimize Kolaylık Sağlanmalıdır


Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan engelli çocuğu bulunan öğretmenlerimize, haftalık ders programlarının ve nöbetlerin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek, gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunda genel bir yazının illere gönderilmesini talep ettik.


Millî Eğitim Bakanlığı Ekim 2015 Kurum İdari Kurulu toplantısında, “Haftalık ders programlarının belirlenmesinde öğretmenlerden engelli çocuğu bulunanların gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda düzenleme yapılması sağlanmalıdır” talebini gündeme getirmiştik. Söz konusu talep Ekim 2015 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’na da alınmıştır.


Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2015 tarihli ve 11854742 sayılı yazısıyla Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu ilgi gösterilerek “engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek eğitim kurumlarında görev yapan bahse konu öğretmenlerimiz için gerekli kolaylığın gösterilmesi” istenilmiştir.


Ancak söz konusu genel yazının Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmiş olması nedeniyle yazı konusu kolaylıktan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim kurumları öğretmenleri faydalandırılmamaktadır.


Bu nedenle, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden, Ekim 2015 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu çerçevesinde “engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek eğitim kurumlarında görev yapan bahse konu öğretmenlerimiz için gerekli kolaylığın gösterilmesi” konusunda genel bir yazının taşra teşkilatına gönderilmesini istedik.

Yorum Gönder

0 Yorumlar