Öksüz ve Yetim Yardımı2019 yılı öksüz ve yetim yardımı kapsamı bu yönde ihtiyaç sahipleri ve aileleri tarafından oldukça geniş kapsamlı araştırılan bir konu başlığı olmakla beraber sosyal devlet ilkesinin de en önemli vasıtalarından da biri konumundadır. Annesi ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı olarak da ifade edilebilecek bu yardım 2019 yılında da devam etmekle beraber, yardım şartlarının daha da genişlediğinden de söz etmek mümkündür. Öksüz yetim yardımı sosyal devlet ilkesi yanı sıra çocukların öğrenim hayatlarının herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve toplum içerisinde kendine güvenli bireyler olarak anılmalarının da anahtarı konumundadır.

Öksüz Ve Yetim Yardımı Nedir?


Erkek çocukların belli bir yaşa kadar, kız çocuklarının ise evleninceye kadar alabildikleri öksüz ve yetim yardımı anne ya da babasını kaybetmiş çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamasa da en azından temel anlamda yardım etmeyi amaçlayan, aynı zamanda da eğitimlerinin sekteye uğramaması için oldukça önemli olan bir konumda bulunmaktadır. Yetim öğrencilere devlet yardımı olarak da isimlendirilen bu yardım miktarı her yıl güncellenirken bu yönde öksüz ve yetim yardımı belirlemesini yapan, miktarına karar veren ve bununla alakalı gerektiğinde düzenlemeler getiren kurumun Fon Kurulu olduğu görülmektedir. Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için yardım bağlanacak çocuğun anne, baba ya da her ikisinin vefat etmiş olması gerekirken, yardım için diğer şartları taşıyan çocukların her birinin bu yardımlardan ayrı ayrı faydalanması sağlanmaktadır.

2019 Yılı Öksüz Ve Yetim Yardımı Tutarı


Anne ve babasını kaybetmiş çocukların temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimlerine devam etmelerinin sağlanabilmesi için iki ayda bir verilen bu yardım tutarı son olarak aylık 100 TL şeklinde belirlenmekle birlikte ödemeler iki aylık periyotlar halinde 200 TL olarak yapılmaktadır. Konutta birden fazla çocuğun gerekli şartları taşıması halinde bu yardım miktarı her bir çocuk için ayrı ayrı ödenmekle beraber; öksüz ve yetim yardımının çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında sorumluluklarının farkına varmaları için de oldukça önemli bir konumda bulunduğu da kolaylıkla söylenebilir.

2019 Yılı Öksüz Ve Yetim Yardımı Alabilmek İçin Gerekli Hususlar


Annesi ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı 2019 için kanun ve yönergelerde belirtilen detaylara uyulması gerekmektedir. Bu yönde öksüz ve yetim yardımı alabilmek için;
Çocukların 18 yaşını doldurmamış olmaları
Çocukların anne ya da babalarından herhangi birinin ya da her ikisinin vefat etmiş olması
Çocukların evlenmemiş olmaları
Çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ve SED olarak isimlendirilen yardımdan yararlanmıyor olmaları
Çocukların farklı herhangi bir kuruluştan öksüz ya da yetim yardımı almıyor olmaları
Çocukların farklı bir kuruluşun koruması altında olmamaları
Çocukların 2022 sayılı kanundan yararlanarak aylık almıyor olmaları
3294 sayılı kanun gereğince çocukların heyet kararıyla muhtaçlık durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Öksüz Ve Yetim Yardımının Kesileceği Durumlar


Öksüz ve yetim yardımı alan çocukların sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaları ve evlenmeleri durumunda öksüz ve yetim yardımı kesilirken, erkek çocuklarında 18 yaşına girilmesinin ardından da yardımın kesileceği de belirtilmesi gereken bir diğer husustur. Kız çocuklarında herhangi bir yaş sınırı olmamakla birlikte evlilik akdi ya da sigortalı olarak bir işte çalışma durumu yardımın kesileceği anlamına gelecektir. Engelli çocukların öksüz ve yetim yardımı için ise bu yönde çocukların kurul raporuyla tespit edileceği üzere özürlülüklerinin %60 ve daha üzerinde bir değerde olması yanında evlenmeleri halinde de yardımın kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Engelli çocuklarda ek olarak yardımın devam ettirilmesi için öğrencilik ve yaş gibi şartlar aranmadığı da belirtilmesi gereken bir diğer detay durumundadır.
Sponsorlu Bağlantılar


2019 Öksüz Ve Yetim yardımında Hayattaki Anne Baba Ya Da Vaside Aranan Şartlar


Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için çocukların taşıması gereken şartlar yanında çocukların hayatta olan anne babaları ya da yasal vasilerinin taşıması gereken bazı yasal yükümlülükler de bulunmaktadır. Bu yönde;
Öksüz ve yetim yardımı alacak / bu yardıma başvuran çocukların hayatta olan anne ya da babaları veya yasal vasilerinin çocuklar ile aynı evde yaşıyor olmaları gerekmektedir. Bu yönde ailelerden ikametgâh senedi istenmekte ya da nüfus sistemi üzerinde vasinin çocukla aynı hanede yaşadığı belgelenmelidir.
Öksüz ve yetim yardımı alacak olan çocukların ikamet ettiği evde sosyal güvenceye sahip kimsenin bulunmaması gerekmektedir. İkamet edilen evde sosyal güvenceye sahip biri ya da birilerinin olması durumunda muhtaçlık durumu tam anlamıyla oluşmayacağından ilgili yardımın alınması mümkün olmayacaktır.
Öksüz ve yetim yardımının ödenebilmesi için ilgili hanede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaçlık kontrol ve tespitinin yapılması gerekmektedir.
Son olarak engelli bireyler için öksüz ve yetim yardımı alınabilmesi, bu bireylerin evdeki bakımına yardımcı olan kişilerin devlet tarafından bu yönde verilen yardımlardan yararlanmıyor olmalarıyla mümkündür.
2019 Öksüz Ve Yetim Yardımı Başvurusunun Yapılması

Öksüz ve yetim yardımı başvurusu çocuğun / çocukların hayatta olan anne ya da babaları tarafından yapılabilirken, her ikisinin hayatta olmadığı durumlarda ise çocuğa yasal olarak vasilik yapan kişi ya da veli tarafından başvurunun yapılabilmesi mümkündür. Vasinin bu yönde çocuğun yasal varisi olduğunun belgesi (resmi vasilik belgesi) ve ayrıca vasinin çocukla aynı hanede yaşadığıyla alakalı nüfus sistemindeki kayıt belgesinin ibrazı da gerekecektir. Çocuğun / çocukların yasal vasisi çocuklarla aynı hanede ikamet etmiyorsa çocuklarla aynı hanede ikamet eden 18 yaş üstü bireylerin başvuru yapabilme şansı da bulunmaktadır. Öksüz yetim maaşı başvuru yapılması için herhangi bir başvuru süresi de bulunmazken yıl boyunca istenilen zaman diliminde gerekli belgelerle başvuru yapılabildiği de görülmektedir.
Başvuru değerlendirilmesinde ilgili vakıf ve heyet tarafından yardımın onaylanması durumunda ivedilikle yardım yapılmaya başlanırken, çocuklar için başvuru yapılan andan geriye dönük ödenmemiş öksüz ve yetim yardımı varsa bu tutarların toplu olarak ödenebileceği de bu noktada ifade edilmektedir.

Öksüz Ve Yetim Yardımı Hangi Şartlarda Kesilir?


Öksüz ve yetim aylıklarının kesilme kararı merkezi sorgulamalar sonucunda alınabileceği gibi vakıflar sistemindeki heyet tarafından da verilebilir. Bu noktada öksüz ve yetim yardımının kesileceği durumlar,
Evdeki muhtaçlık durumunun iyileştiğinin tespit edilmesi
Hanede çocukla birlikte yaşayan birinin sosyal güvencesi olan bir iş bulması
Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun farklı kurumlardan yardım ya da koruma aldığının tespit edilmesi
Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun farklı bir kurum ya da birkaç kuruluş tarafından bakım altında olduğunun tespit edilmesi
Öksüz yetim bursu almakta olan çocuğun 18 yaşını doldurması
Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun evlenmesi
Öksüz ve yetim aylığı alınan vakıftan farklı bir vakfa taşınan ikametgâh
Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun sigortalı bir işe başlaması

Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezli desteklerden yararlanmaya başlaması ya da yararlandığının tespit edilmesi öküz ve yetim yardımının kesilmesi anlamına gelecektir.

Kaynak : https://www.ssk.biz.tr

Yorum Gönder

0 Yorumlar