Yakacak Yardımının Şartları ?2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

Kapsamı :


İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.

Başvuran :


18 yaş üstü aile bireyi 

Kimler Faydalanır :


 Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler

Evrak :


T. C. Nüfus Cüzdanı

Tutar :


Asgari 500 KG olmak üzzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir.

Ödeme Dönemi :


Yılda bir kez kış dönemi öncesi

Yorum Gönder

0 Yorumlar