Yaşlı ve Engellilere Yönelik Yardımlar

Yaşlılık Yardımı

2022 sayılı Kanun doğrultusunda;


65 yaşını doldurmuş olan,
Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

2022 sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Engelli Yardımları


1. %40-%69 arası oranında engeli bulunan vatandaşlarımıza yönelik ödemeler:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası oranda engelli olan,
Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
Talebine rağmen işe yerleştirilemeyen,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Bu yardım 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa aynen ödenmeye devam edilmektedir.

2. %70 ve üzeri oranda engeli bulunan vatandaşlarımıza yönelik ödemeler:
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri oranda engelli olan,
Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.


3. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı


Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı hanede ikamet ettiği, 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri oranda engelli yakını olan,
Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
%70 ve üzeri Engelli aylığı almayan,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.


Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar 


Mayıs 2011'e kadar 3 aylık sürede başvuru yapan kişilere yönelik sürdürülen yardımlardır. Bu yardımlara yeni başvuru alınmamaktadır.


Evde Bakım Yardımı


2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmü ve ilgili mevzuatı gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.

Bu yardımdan;
En az %50 engelli ve ağır engelli durumu bölümü "evet" ibareli olan,
İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetince bakıma ihtiyacı olan engelli olduğu tespit edilen,


hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan kişiler faydalanabilmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar