Engelli Bireylerin Eğitim Hakları Nelerdir?


1- Engelli Bireylerin Eğitim Hakları Nelerdir? 

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda; 

• Genel eğitim, 

• Özel eğitim, 

• Mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 

5378 sayılı Engelliler Kanunu´nun 15. Maddesinde “Hiç- bir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.


2- Kaynaştırma Eğitimi Nedir? Nasıl Yararlanılır? 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (Entegrasyon): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim ve öğretimlerini normal gelişim gösteren akranları ile birlikte normal sınıflarda sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. 

Kaynaştırma öğrencisine sınıf tekrarı yaptırılmaz. 

Tespit: Okul müdürleri her öğretim yılı başında okulun- da eğer varsa psikolojik danışmanla iş birliği yaparak sınıf öğretmenlerinden bir duyuruyla sınıflarında okumayazma ve dört işlemi başaramamış, sınıf tekrarı yapmış, öğrenme güçlüğü çeken, gelişimlerinde akranlarına göre farklılık gösteren öğrencilerin listesini İl Rehberlik ve Araştırma Merkezine bildirerek incelenmesini ister. 

Teşhis: İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından daha önce okul müdürlüğünce tespit edilen öğrenciler incelemeye alınır. Yapılan inceleme sonucunda özel eğitime ve kaynaştırma eğitimine alınacak öğrenciler belirlenerek uygun sınıflara yerleştirilir. 
3- Özel Eğitimden Nasıl ve Hangi Şartlarda Yararlanılır? 

a. Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “engelliler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne müracaatta bulunulmalıdır. 

b. Rehberlik Araştırma Merkezlerine götürülecek belgeler: 

• Engelli bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu, 

• Okula/ kuruma kayıtlı engelli bireyin bireysel gelişim raporu, 

• İkametgâh belgesi, 

• Engelliler için sağlık kurulu raporu, 

c.Özel Eğitim Hizmeti: Özel eğitimin temel ilkelerinden birisi de ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımlarının ve eğitimlerinin sağlanmasıdır. Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın her sürecinde aileler, okul ve uzmanlar iş birliği içinde çalışırlar. Gerektiğinde ailenin görüşü alınır. Ailenin görüş ve onayı alınmadan özel eğitim süreci ile ilgili hiçbir açıklama yapılamaz. 

d. Ücretin ödenmesi: Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm engelli bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir. 
4- Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara Ve Kurumlara Erişimi Nasıl Gerçekleşmektedir? 

Özel eğitim öğrencilerinin ücretsiz taşınmasına ilişkin iş ve işlemler “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Hakkında Uygulama Esasları” çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim okul/kurum/sınıflarında eğitim görmekte olan özel eğitim öğrencileri yararlan- maktadır. 
5- Özel Eğitim Hizmetlerinin Yasal Dayanağı Nedir? 


Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar